Søk

Du er her:

 

Stilling ledig: 
Se utlysning her

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Miljøprogram for kollektivtrafikken

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 25.02.2011
"Vern miljøet – reis kollektivt” er visjonen. I fellesskap har Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport synliggjort hvordan flere kan reise kollektivt, og hvordan utslippene fra kollektivtrafikken kan reduseres.

Målet er at dette miljøprogrammet for kollektivtrafikk skal inspirere alle involverte parter til felles innsats for et bedre miljø.

Miljøprogrammet viser:

 • Hvordan kollektivtrafikken kan være en del av løsningen på miljøutfordringene.
 • Hvilke ambisiøse mål og virkemidler som kan gi:
  - Flere kollektivreisende
  - Mer miljøvennlig kollektivtransport

Miljøprogrammet tar for seg:

 • Kollektivtrafikk med buss
 • Miljøbelastninger i form av klimagasser og svevestøv

Samarbeid om økt kollektivtrafikk

Hovedutfordringen er å få flere til å parkere bilen og i stedet reise kollektivt. ”Vern miljøet - reis kollektivt” er visjonen til Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Målet er å øke antall kollektivreiser fra 450 millioner i 2007 til 1 milliard i 2020.

Viktige tiltak for å oppnå dette er:

 • Økt kollektivtilbud med flere avganger
 • Et mer pålitelig og kundevennlig tilbud
 • God fremkommelighet for kollektivtrafikken
 • Bedre omdømme og rekruttering til bransjen
 • Tettere samarbeid mellom innkjøper og transportselskap

Samarbeid om mer miljøvennlig transport

En milliard kollektivreiser innen 2020 vil redusere biltrafikken og dermed gi et vesentlig bidrag til lavere utslipp fra veitrafikken. Foreningene ønsker i tillegg å ta et krafttak i forhold til bransjens egne klimautslipp.

 • Målsettingen er at CO2- og NOx-utslippene fra busser skal reduseres med 60 % pr vognkilometer innen 2020
 • For svevestøv et målet hele 90 % reduksjon

Last ned dokumentet "Miljøprogram: Slik kan kollektivreiser gi bedre miljø" her.

Miljøprogram

 • Ny miljøveileder og teknologioversikt

  En ny Miljøveileder og teknologioversikt som gir et felles grunnlag for bransjens miljøarbeid er nå klar. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport er utgivere.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no