Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Ny miljøveileder og teknologioversikt

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 28.11.2016
En ny Miljøveileder og teknologioversikt som gir et felles grunnlag for bransjens miljøarbeid er nå klar. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport er utgivere.

Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport etablerte et første felles miljøprogram i 2011. Organisasjonene representerer både kjøpere og utøvere av kollektivtrafikk i Norge, og miljøprogrammet skulle, som del av en overordnet strategi, bidra til å utvikle et langsiktig, bærekraftig samfunn der kollektivtrafikken er et naturlig reisevalg.

Det første programmet hadde to konkrete målsettinger: en milliard kollektivreiser innen 2020 med buss, båt eller bane, og kraftige reduksjoner av klimagasser, lokal luftforurensing og svevestøv fra kollektivtrafikk med buss. Disse målene videreføres, men hovedfokus i den nye miljøveilederen er rettet mot miljøegenskaper i form av klima, energi, luftkvalitet og støy.

Teknologioversikten viser staus pr. 2016 for forskjellige typer drivstoff og miljøvennlig teknologi.

Kollektivtrafikkens viktigste miljøbidrag er å erstatte bilreiser slik at de samlede klimagassutslippene reduseres. Investeringer i ny teknologi må således ikke gå på bekostning av nødvendig kapasitetsøkning i kollektivtrafikken.

Les miljøveilederen og teknologioversikten her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no