Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Næringspolitikk

Tips en venn om denne artikkelen

NHO Transport har som viktigste oppgave å forbedre rammebetingelsene for medlemsbedriftene. Det betyr at vi arbeider både med å øke forståelsen av kollektivtrafikkens betydning for å løse miljø- og framkommelighetsutfordringen i byområdene og medlemsbedriftenes rammebetingelser.

Kollektivtrafikk er en viktig byggekloss for å bidra til å løse flere av vår tids utfordringer. Det å skape et effektivt kollektivtilbud er nødvendig for å løse trafikkutfordringene som skapes av befolkningsveksten i de store byene. Uten et effektivt kollektivtilbud med høy kvalitet vil det være vanskelig å skape god framkommelighet for både gods og personer.  Med et velfungerende kollektivtilbud i by og et effektivt kollektivsystem mellom regioner og landsdeler styrker vi Norges konkurranseevne.
God kollektivtrafikk i byene kan være med å dempe veksten i klimagassutslipp fra vegtrafikken ved å tilby et alternativ til privatbilen og bidrar derfor til gode og fremtidsrettede miljøløsninger.

Vi arbeider for at kollektivtrafikken skal gis rammevilkår som gjør det mulig å løse de areal- og miljøutfordringene samfunnet står overfor. Det innebærer at vi i vårt arbeid prioriterer å få økt finansiering og bedre infrastruktur til gods- og kollektivtrafikken både på veg og bane.

Like viktig som økt satsing på økt kollektivtrafikk er å legge til rette for at medlemsbedriftene får gode og forutsigbare arbeidsvilkår. Det er avgjørende for kollektivtrafikkens videre vekst at kollektivsektoren får en organisering og arbeidsdeling mellom myndigheter og trafikkselskaper som gir muligheter til å utvikle levedyktige og robuste selskaper. Kontrakter, offentlige reguleringer og lovverk må sikre at sektoren får tilstrekkelig lønnsomhet slik at bransjen samlet sett kan framstå som attraktiv i forhold til konkurransen om arbeidskraft og kapital.

Næringspolitikk

 • Ingen overraskelser i revidert nasjonalbudsjett 2017

  Finansminister Siv Jensen presenterte innholdet i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Det inneholder ingen overraskelser for transportbransjens del.

 • Positive signaler om kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

  Det er positive signaler fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett om kompensasjon for virkningene av økt arbeidsgiveravgift. Blant annet peker Regjeringen på økt kjøp av transporttjenester og fribeløpsordningen (bagatellmessig støtte) som aktuelle virkemidler. Dette er positive signaler mener Terje Sundfjord i NHO Transport.

 • Buss på vei over Bragernes bro i Drammen. Foto: Christian Aubert.

  Skifte av busser gir dyrere kollektivreiser

  Alle busser i Drammen skal skiftes ut fra 1. juli på grunn av nye materiellkrav. Kollektivselskapenes detaljkrav betyr ekstrakostnader til bussmateriell på rundt 150 millioner kroner i året på landsbasis. Pengene kunne heller vært brukt til et bedre kollektivtilbud.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no