Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Ingen overraskelser i revidert nasjonalbudsjett 2017

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 12.05.2017
Finansminister Siv Jensen presenterte innholdet i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Det inneholder ingen overraskelser for transportbransjens del.

Næringslivet har foreslått et CO2-fond for å sikre at utslippene fra tungtransporten reduseres med 20-50 prosent. NHO Transport støtter NHOs skuffelse over innholdet i revidert nasjonalbudsjett på dette punktet.

Les NHOs kommentar her 

Når det gjelder bymiljøavtaler, byvekstavtaler og belønningsordningen gjøres det kun budsjettekniske endringer. Staten forventer at det inngås byvekstavtaler i Oslo/ Akershus og Nord-Jæren i løpet av 2017. Som en del av jernbanereformen har regjeringen lagt fram forslag til finansielle rammer for at NSB og Mantena skal kunne gå over til ny pensjonsordning og konkurrere på like vilkår med andre togoperatører.

Det er behov for å rekruttere rundt 14.000 nye bussjåfører i perioden frem til 2030, i følge Urbanet Analyses nasjonale kartlegging. Rekrutteringsbehovet er høyt - og stedvis prekært – det trengs årlig rundt 1000 nye bussjåfører i Norge. Bransjen jobber bredt for å tiltrekke seg egnede kandidater. Blant annet er det nødvendig å rekruttere flere voksne kandidater til å ta grunnutdanning som yrkessjåfør persontransport.

– NHO Transport har god dialog med Kunnskapsdepartementet. Vi har bedt om at voksne som tar bussjåførutdanning får rett til utdanningsstøtte via Statens Lånekasse for utdanning. Vi håper dette forslaget blir realisert i kommende statsbudsjett, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no