Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Positive signaler om kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 14.05.2014
Det er positive signaler fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett om kompensasjon for virkningene av økt arbeidsgiveravgift. Blant annet peker Regjeringen på økt kjøp av transporttjenester og fribeløpsordningen (bagatellmessig støtte) som aktuelle virkemidler. Dette er positive signaler mener Terje Sundfjord i NHO Transport.

Revidert nasjonalbudsjett gir ikke endelig avklaring om kompensasjon for arbeidsgiveravgift eller omfanget av denne. Regjeringen vil legge fram en egen proposisjon før 6. juni. - Det er positivt at regjeringen signaliserer at økt kjøp av persontransporttjenester er en del av virkemiddelpakken for å dempe effekten av økt arbeidsgiveravgift, mener Terje Sundfjord.

- Vår vurdering er at en kompensasjonsordning må utformes slik at de selskaper og ruter som kan dokumentere økte kostnader ved endring av arbeidsgiveravgiften får dekket dette hos fylkeskommunen, hevder Sundfjord.

- Videreføring av fribeløpsordningen er også en god løsning, sier Sundfjord.  Fribeløpsordningen innebærer at foretak med virksomhet i denne sonen kan betale arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler og det foretaket ville ha betalt med en sats på 14,1 pst., når opp i et gitt årlig fribeløp. For veitransportforetak innebærer det et fribeløp på 225 000 kr.

Positiv satsing på økt kontroll

Regjeringen foreslår 12,5 millioner kroner i økt kontroll av tungbil.  - Det er positivt at kontrollinnsatsen styrkes. Vi håper at noe av midlene kan gå til koordinerte kontroller mellom flere etater hvor også riktig betaling av merverdiavgift for selskap som driver kabotasje blir bedre kontrollert, avslutter Sundfjord.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no