Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Skifte av busser gir dyrere kollektivreiser

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 05.05.2014
Alle busser i Drammen skal skiftes ut fra 1. juli på grunn av nye materiellkrav. Kollektivselskapenes detaljkrav betyr ekstrakostnader til bussmateriell på rundt 150 millioner kroner i året på landsbasis. Pengene kunne heller vært brukt til et bedre kollektivtilbud.

Kollektivselskapet Brakar krever at alle busser i Drammen skal skiftes ut fra 1. juli, ved oppstart av ny anbudsperiode. Nettbuss er operatør i både nytt og gammelt anbud, men får ikke ta med noen av de “gamle” bussene i det nye anbudet – de nyeste er fra 2012.

Les mer i DT.no om bussutskiftingen i Drammen

 

Kostbart for samfunnet

NHO-Transport har anslått at ekstrakostnadene til bussmateriell på grunn av kollektivselskapenes detaljkrav kan bli opp mot 20 prosent. Omregnet i kroner betyr det 150 millioner i året på landsbasis.

Dyrere busser betyr selvfølgelig dyrere bussbilletter.– Vi sier til kollektivselskapene: I stedet for å kjøpe spesialisert materiell, bruk heller pengene til å lage et bedre kollektivtilbud, sier næringspolitisk fagsjef i NHO-Transport, Terje Sundfjord til Drammens Tidende.

Kollektivselskapene fikk omsider på plass en veileder for bussmateriell i desember 2013, etter flere års arbeid.

– Det er et godt skritt i riktig retning, forutsatt at veglederen tas i bruk. Ruter går nå foran, med en bredere materiellsrategi med mer standardiseringer, men det er for tidlig å se om de andre følger etter, sier Sundfjord

 

De beste miljøvalgene

En begrunnelse for krav om nye busser er hensyn til miljøet.

– Når det gjelder lokale utslipp, har nye dieselbusser, som oppfyller EU-kravene, så lite utslipp at de kan ha lang levetid, påpeker Sundfjord. 
– Og i et miljøperspektiv er det ikke bare bussens utslipp som teller. Produksjon av nye busser og skroting av busser innebærer også utslipp av klimagasser.
Vestlandsforsking har funnet at det kan bli mindre utslipp ved å bruke busser mer enn én anbudsperiode.

Les rapporten ”Energibruk til produksjon og vedlikehald av buss” fra Vestlandsforsking.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no