Søk

Du er her:

 

Stilling ledig: 
Se utlysning her

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Næringspolitisk program

Tips en venn om denne artikkelen

NHO Transport har utarbeidet et næringspolitisk program for landsforeningens arbeid med å fremme kollektivtrafikken i Norge.

Vårt næringspolitiske program omtaler både tiltak som er nødvendig for å legge til rette for et kundevennlig kollektivtrafikktilbud og tiltak som skaper bedre rammebetingelser for transportselskapene.

I programmet omtales tiltak innenfor følgende temaer:

 • Et enhetlig rutetilbud
 • Bedre framkommelighet
 • Markedsføring og kundetilfredshet
 • Miljø
 • Økonomiske rammebetingelser
 • Skatte- og avgiftsordninger
 • Administrative og tekniske rammebetingelser
 • Organisering og oppgavefordeling innen samferdselssektoren
 • Konkurransevilkår og løyvepolitikk
 • Kjøp av persontransport og avtaleformer
 • Kompetanseutvikling og rekruttering

Last ned næringspolitisk program (PDF - 1,3 Mb)

*) Transportbedriftenes Landsforening skiftet navn til NHO Transport 1. februar 2011.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no