Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

50 prosent fornøyd med kollektivtilbudet

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 10.09.2013
I følge både Klimaforliket på Stortinget i fjor og Nasjonal Transportplan vedtatt av samme organ 18. juni i år skal all økning i reisebehovet i de største byene de kommende årene dekkes via kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det er et ambisiøst mål når man vet at befolkningen i byer som Oslo og Stavanger forventes å øke med bortimot 40 prosent frem mot 2030.

 

Skal man lykkes med å få flere til å benytte kollektivtilbudet, er det viktig at ­eksisterende og potensielle brukere er fornøyd med dette. NHO Transport fikk på denne bakgrunn TNS Gallup til å gjennomføre en representativ undersøkelse blant innbyggerne i Norges ni største byområder i juni, som blant annet kartla befolkningens holdninger og adferd i forhold til kollektivtilbudet. 
Resultatene viser blant annet at kun 23,2 prosent av befolkningen i de ni største byområdene benytter kollektivtilbudet ved reise frem og tilbake til jobb eller skole. Nesten 50 prosent benytter bil, og resterende andel går eller sykler. Man har i gjennomsnitt 14 kilometer fra hjem til arbeidsplass eller skole, og hele 82 prosent mener at de sparer tid på å bruke bil fremfor buss, trikk eller bane. 
Undersøkelsene viser også at 50 prosent av innbyggerne i de ni største byområdene er fornøyd med kollektivtilbudet. Tilfredsheten er imidlertid svært varierende fra region til region, og Oslo- og Trondheimsområdet kommer best ut med henholdsvis 69 og 63 prosent fornøyde innbyggere. 
I visse byregioner er imidlertid tilfredsheten nede på 29 til 33 prosent, noe som bør bekymre de aktuelle fylkespolitikerne og administrasjonsselskapene som ansvarlige for det totale kollektivtilbudet. 
NHO Transports medlemsbedrifter er imidlertid ansvarlig for den enkelte reise, og det er i denne forbindelse svært positivt å kunne konstatere at hele 60 prosent på landsbasis er fornøyd med siste kollektivreise. Også her kommer Oslo- og Trondheimsområdet best ut med henholdsvis 75 og 69 prosent, og laveste score ligger på 47. Dette bekrefter at NHO Transports medlemsbedrifter og deres ansatte gjør en god jobb i ulike lokalmiljø hver dag til tross for vanskelige rammebetingelser. 
Undersøkelsen bekrefter også at jo oftere man reiser kollektivt, jo mer fornøyd er man med kollektivtilbudet generelt og med siste reise. Dette avdekker et interessant potensiale – får man først innbyggerne til å reise kollektivt, stiger tilfredsheten og lojaliteten.  
Men, for å få flere til å ta i bruk kollektivtilbudet, må dette tydeligvis gjøres mer konkurransedyktig i forhold til privatbilen. TNS Gallups undersøkelse viser at økt tilgjengelighet i form av flere holdeplasser, ruter og avganger er viktig for å styrke kollektivtrafikkens attrak­tivitet. I tillegg ønsket respondentene færre omstigninger, en vurdering av takstene, overholdelse av rutetider og en langt bedre fremkommelighet. Disse ønskene var ikke særlig overraskende, og nevnte punkter samsvarer i stor grad med NHO Transports budskap overfor politikere, øvrige myndigheter samt media. 

Fagansvarlig

Jon H. Stordrange

Administrerende direktør
T: 23 08 86 06M: 415 06 770

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no