Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

NHO Transport mener

 • Vi ses på www.transport.no

  Du har nå fått siste utgave av Transportforum i hende, og en lang og stolt fagbladhistorie er over. Transportforum har forsøkt å balansere ønsker om korte og aktuelle nyheter fra transportbransjen med behovet for mer omfattende bakgrunnsstoff. Vi både håper og tror at du har hatt mye nytte og glede av bladet opp gjennom årene.

 • Feil forenkling

  Regjeringen ønsker i forslag til statsbudsjett for 2015 å heve grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret fra en årlig omsetning på 50.000 til 150.000 kroner. Regjeringen hevder at endringen representerer en forenkling for norske næringsdrivende. I tillegg vil det offentlige kunne spare ressurser ved at det blir færre næringsdrivende å forholde seg til.

 • Nye økonomiske medlems­fordeler underveis

  NHO gjennomførte omfattende medlemsundersøkelser i 2010 og 2012, og disse ble gjentatt tidligere i år. Undersøkelsene avdekker viktige forhold både ved NHO sentralt, regionkontorene og landsforeningene, og resultatene skal på sikt bidra til at medlems­bedriftene får et enda bedre produkt. Det er dermed grunn til å takke alle som tok seg tid til å svare på de elektroniske spørreskjemaene både i 2010, 2012 og 2014.

 • Obligatoriske bombrikker nærmer seg

  Departementet har nå endelig sendt ut forslag til forskrift om innføring av obligatoriske bombrikker for kjøretøy over 3,5 tonn på høring med svarfrist 4. september, og ordningen vil dermed sannsynligvis bli iverksatt fra 1. januar 2015 – to og et halvt år senere enn opprinnelig angitt.

 • Sikkerhet i buss – nok en gang

  Tragedien i Årdal 04.11.2013, som medførte at sjåfør og to passa­sjerer på Valdresekspressen ble brutalt drept av en asylsøker, ble omtalt i denne spalten i forrige utgave av Transportforum. Det ble da redegjort for NHO Transports oppfølging av denne tragedien sammen med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet.

 • Sikkerhet i buss

  Tragedien i Årdal 04.11.2013, som medførte at sjåfør og to passasjerer på Valdresekspressen ble brutalt drept av en asylsøker, har satt dype spor i norsk bussbransje.

 • Kampen om kollektivfeltene

  Salget av elbiler har økt kraftig de siste månedene, og totalt antall i Norge ligger nå på 17.000. Dette har medført at elbileiernes privilegier som tilgang til kollektivfeltene, igjen har blitt diskutert i media. Det er selvsagt positivt at økt elbilbruk fører til at Norge lettere når klimamålene, men det spørs om ikke tapte skatter og avgifter på elbiler kunne vært brukt på en mer kostnadseffektiv måte.

 • Fra plattform til handling

  Den nye regjeringen offentliggjorde sin plattform 07.10.13, og denne bekrefter at samferdsel vil bli høyt prioritert. På kollektivtrafikksiden lover regjeringen at staten skal dekke femti prosent av kostnadene ved fremtidige infrastrukturinvesteringer, noe som er svært positivt og viser at regjeringen forstår behovet for kollektivinvesteringer ved en forventet befolkningsvekst i de større byområdene på 30-40 prosent frem mot 2030.

 • 50 prosent fornøyd med kollektivtilbudet

  I følge både Klimaforliket på Stortinget i fjor og Nasjonal Transportplan vedtatt av samme organ 18. juni i år skal all økning i reisebehovet i de største byene de kommende årene dekkes via kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det er et ambisiøst mål når man vet at befolkningen i byer som Oslo og Stavanger forventes å øke med bortimot 40 prosent frem mot 2030.

 • Fremkommelighet – bussjåførenes største utfordring

  Bussjåførene har en viktig og ansvarsfull jobb i forhold til passasjerer, medtrafikanter, arbeidsgiverne og samfunnet generelt. De er også busselskapenes ansikt utad, og kjennskap til deres observasjoner, erfaringer og oppfatninger er viktige for å kunne utvikle og drifte et best mulig busstilbud.

1 | 2 | 3
Viser fra 1 til 10 av totalt 29 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no