Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

NHO Transport mener

 • Viktig valg for kollektivtrafikken

  Fylkestingene har hovedsakelig ansvaret for deler av veinettet, videregående utdanning og kollektivtransport. Dette er sentrale ansvarsområder, som i stor grad påvirker velgernes hverdag. Det er dermed viktig at årets Fylkestingsvalg får tilstrekkelig oppmerksomhet.

 • Uheldig utsettelse av strengere kabotasjeregler

  Regler for kabotasje både på gods- og turbilsiden har vært omtalt tidligere i denne spalten. På godssiden er reglene forholdsvis klare og tilsier at en utenlandsk aktør kun kan ta tre oppdrag i løpet av syv dager før man må forlate landet. Problemet er imidlertid at disse reglene i liten grad blir håndhevet via effektive kontroller.

 • Velkommen på generalforsamlingen 25. mai

  Det ble allerede i midten av mars sendt ut varsel om årets generalforsamling i NHO Transport, som avholdes i Næringslivets Hus i Oslo 25. mai klokken 15.00. Formell innkalling med endelig dagsorden og nødvendige sakspapirer vil bli distribuert til medlemsbedriftene senest to uker før generalforsamlingen i henhold til vedtektenes krav.

 • Nytt navn – hva nå?

  Transportbedriftenes Landsforening byttet navn til NHO Transport per 01.02.2011. Vårt nye navn er kort og distinkt, og vi tror at en nærmere navnemessig tilknytning til vår hovedorganisasjon kan gi økt tydelighet og gjennomslagskraft.

 • Kompetanse lønner seg

  Yrkessjåførdirektivets krav om etterutdanning får virkning for en del sjåfører allerede i 2011, og mange bedrifter er allerede godt i gang med nødvendig planlegging. Direktivet medfører at alle sjåfører må gjennomgå 35 timers klasseromsundervisning og to timers praktisk kjøring hvert femte år. Bransjen får dermed tre ulike kompetansenivåer.

 • Kontantfrie busser

  De brutale og gjentatte ran av bussjåfører i Kristiansand tidligere i høst har ikke gått upåaktet hen, og har ført til en todelt debatt. Ranene ble gjennomført av svært unge lovbrytere, noe som har ført til en diskusjon om hvordan disse har havnet i en slik situasjon og hva man kan gjøre for å få dem rehabilitert.

 • Aldersgrensen må senkes

  Rekruttering av bussjåfører er, og vil bli, en stor utfordring fremover. I forrige utgave av Transportforum ble det formidlet hvordan Unibuss hadde løst litt av problemet via tiltak for å få eldre sjåfører til å bli lenger i jobb. En del selskaper har også gode erfaringer med rekruttering av bussjåfører fra utlandet, og Transportbedriftenes Landsforening har i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene utviklet en kampanje for å få flere til å velge bussjåføryrket. Bransjen har dermed gjort alt som er mulig for å løse problemet basert på dagens regelverk.

 • Ta vare på seniorene

  Tilgang på bussjåfører har lenge vært en stor utfordring for bransjen, og mange arbeidsgivere har gode erfaringer med rekruttering av sjåfører fra utlandet. I tillegg har Transportbedriftenes Landsforening i samarbeid med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet utviklet en omfattende kampanje for rekruttering av nye sjåfører i det norske arbeidsmarkedet.

 • Uheldig konkurransevridning

  Media har i sommer vært opptatt av utenlandske turbussoperatørers virksomhet i ulike deler av landet. Det har kommet frem at mange utenlandske turbusselskaper opererer i Norge hele sommersesongen, og disse tilbyr både korte turer fra skip til hotell og lengre reiser rundt i landet. Prisen er langt lavere enn hva lokale selskaper tilbyr siden sjåførenes lønn- og arbeidsvilkår er dårligere enn hva norske sjåfører er vant med. Noen utenlandske operatører benytter også eldre busser med dårlige miljøegenskaper og begrenset komfort.

1 | 2 | 3
Viser fra 21 til 29 av totalt 29 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no