Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Kampen om kollektivfeltene

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 11.12.2013
Salget av elbiler har økt kraftig de siste månedene, og totalt antall i Norge ligger nå på 17.000. Dette har medført at elbileiernes privilegier som tilgang til kollektivfeltene, igjen har blitt diskutert i media. Det er selvsagt positivt at økt elbilbruk fører til at Norge lettere når klimamålene, men det spørs om ikke tapte skatter og avgifter på elbiler kunne vært brukt på en mer kostnadseffektiv måte.

 

Ingen engangs- eller merverdiavgift, redusert årsavgift, ingen drivstoffavgifter samt gratis parkering og bompasseringer gir selvsagt et stort inntektstap for det offentlige så lenge elbilen erstatter en ordinær bil. Dette inntektstapet må indirekte dekkes av andre bileiere og skattebetalere eller gi reduserte velferdstjenester.

Elbilene løser heller ikke den viktigste utfordringen i de større byene, nemlig begrenset plass og dermed veg- og gatearealer til bilbruk. Dagens elbilpark er stort sett registrert i de vestlige og sørlige forstadskommuner til Oslo og i områdene utenfor Bergen og Stavanger, og begrenset vegkapasitet har nå skapt trengsel og problemer i kollektivfeltene. Bussjåførene kan rapportere at mange av- og påkjøringer skaper trafikkfarlige situasjoner. Fremkommeligheten er også kraftig redusert, og forsinkelser skaper misfornøyde passasjerer og gjør kollektivtrafikken mindre attraktiv. I tillegg reduseres kostnadseffektiviteten fordi en buss i kø produserer færre rutekilometer og kan betjene færre passasjerer hver dag. Dette må enten kompenseres via flere busser eller ved at kollektivreisende får et dårligere eller dyrere tilbud.

Dette kan selvsagt delvis løses via en massiv utbygging av bedre og flere kollektivfelt, men dette vil eventuelt ta lang tid og kreve store arealer. Det eneste naturlige blir å frata elbilsjåførene retten til å benytte kollektivfeltene, noe NHO Transport har tatt til orde for i media. Problemet er bare at politikerne i forbindelse med Klimaforliket på Stortinget i juni 2012 lovet at elbilenes privilegier skulle opprettholdes til 2017 eller til antall elbiler passerte 50.000.

Det er selvsagt både viktig og riktig at politikerne holder sine løfter slik at velgerne har en viss forutsigbarhet, noe som er spesielt viktig i forhold til større investeringer som bilkjøp. Det er også viktig for at velgerne skal opprettholde tilliten og respekten overfor politikerne. Det må imidlertid være lov å snu når man ser at et privilegium for en begrenset gruppe skaper store negative effekter for en stor masse av kollektivreisende. Politikerne kan nok også med troverdighet hevde at forholdene på elbilsiden har endret seg betraktelig det siste halvannet år. Mens elbiler tidligere ble forbundet med små to-setere med svært begrenset komfort og rekkevidde, har nye elbiler samme størrelse og komfort som ordinære bensin- og dieselbiler. Det trengs da færre og mindre stimulanser enn tidligere for å kompensere visse ulemper ved elbilene.

Hvis ikke politikerne vil snu i denne saken, finnes det likevel et lite «smutthull» i løftet om å opprettholde elbilfordelene til 2017. Statens Vegvesen kan nemlig nedlegge forbud mot elbiler på visse kollektivfeltstrekninger hvis lokale trafikkforhold tilsier dette, og det er også muligheter for å innføre tidsbegrensninger. NHO Transport vil dermed oppfordre medlemsbedriftene til å vurdere nødvendige henvendelser til Statens Vegvesen hvis manglende fremkommelighet på enkelte strekninger skaper store problemer. Et slikt initiativ kan nok med fordel tas i samarbeid med det aktuelle administrasjonsselskapet.

Fagansvarlig

Jon H. Stordrange

Administrerende direktør
T: 23 08 86 06M: 415 06 770

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no