Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nye økonomiske medlems­fordeler underveis

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 09.09.2014
NHO gjennomførte omfattende medlemsundersøkelser i 2010 og 2012, og disse ble gjentatt tidligere i år. Undersøkelsene avdekker viktige forhold både ved NHO sentralt, regionkontorene og landsforeningene, og resultatene skal på sikt bidra til at medlems­bedriftene får et enda bedre produkt. Det er dermed grunn til å takke alle som tok seg tid til å svare på de elektroniske spørreskjemaene både i 2010, 2012 og 2014.

 
Ett av spørsmålene i undersøkelsene lyder som følger: «Hva kan gjøres for å øke medlemsattraktiviteten for din bedrift?» Svarene i både 2010, 2012 og 2014 viser tydelig at en stor andel av NHO Transports medlemsbedrifter har sterke ønsker om flere og bedre økonomiske medlemsfordeler. Dette ønsket har også blitt bekreftet på ulike medlemsarrangement og ved besøk hos medlemsbedriftene. Andre landsforeninger har blitt møtt med til­svarende ønsker fra sine medlemsbedrifter, og NHO, NHO Transport og 13 andre landsforeninger gikk på denne bakgrunn sammen i 2013 og dannet NHO Forsikring. Denne enheten vil lansere de første forsikringsproduktene allerede tidlig i høst. 
Det antas at NHOs medlemsbedrifter i ulike bransjer anses som attraktive forsikringskunder, og ved å samle mange NHO-tilsluttede medlemsbedrifter i en felles forsikringsordning bør man ha en sterk forhandlingsposisjon. Dette vil igjen kunne gi fordelaktige priser og visse muligheter for å tilpasse forsikringsproduktene i henhold til medlemsbedriftenes ønsker og behov. 
Det er i tillegg lagt vekt på at ordningen ikke skal binde opp administrativ kapasitet eller medføre ekstra kostander for landsforeningene, og ordningen vil dermed bli administrert av et eget forsikringskontor. Dette vil bli driftet av Norwegian Broker, som legger opp til en kombinasjon av elektroniske selvbetjeningsløsninger og manuell betjening via erfarne kundekonsulenter. Forsikringskontoret vil selvsagt inngå avtaler om leveranser av ulike forsikringsprodukter fra forskjellige selskaper basert på mest gunstig kombinasjon av pris og produkt. NHO Transports forsikringskunder skal imidlertid kun forholde seg til NHOs forsikringskontor – uansett hvilken leverandør som står bak. Dette vil også gjelde ved eventuelle skadeoppgjør. 
NHO Forsikring tar sikte på å lansere ulike produkttyper utover høsten. Personrelaterte skadeforsikringer vil være tilgjengelig allerede i slutten av september, og denne gruppen vil blant annet bestå av yrkesskadeforsikring, gruppeliv og ulykkesforsikring. Senere på høsten vil man lansere skadeforsikringer knyttet til bedrift som bygnings-, avbrudd- og ansvarsforsikring. Dette vil bli etterfulgt av forsikringer for ulike kjøretøy og maskiner. Det kan også tenkes at NHO Forsikring på sikt kan utvikle spesielle produkter skreddersydd for buss- og godsbransjen. 
Jo flere medlemsbedrifter som deltar i ordningen, desto bedre betingelser og større besparelser vil man oppnå over tid. Alle oppfordres dermed til å innhente priser på forsikringer fra NHO Forsikring før dagens forsikringsavtaler eventuelt fornyes. Det kommer mer informasjon om det nye medlemstilbudet utover høsten så det er bare å følge med! 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no