Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Sikkerhet i buss

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 16.02.2014
Tragedien i Årdal 04.11.2013, som medførte at sjåfør og to passasjerer på Valdresekspressen ble brutalt drept av en asylsøker, har satt dype spor i norsk bussbransje.

 

Verken motiv eller hendelsesforløp er helt klart så langt, men mye tyder på at gjerningsmannen var i psykisk ubalanse etter avslag på asylsøknad og foran en snarlig utsendelse. Det kan også antas at bussen var et mer eller mindre tilfeldig åsted for en desperat handling, som like godt kunne ha skjedd på et kjøpesenter, en skole eller et annet offentlig sted. 
 
Det er dessverre umulig å forsikre seg fullt og helt mot slike handlinger av personer i psykisk ubalanse i et åpent samfunn, og enhver person kan havne i et psykisk uføre på et eller annet tidspunkt. Enkelte kan imidlertid ha større tilbøyelighet enn andre på grunn av tidligere opplevelser og livssituasjon. Transportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport ble dermed dagen etter tragedien i Årdal enige om å avholde møter med tre instanser som benytter offentlig kommunikasjon for grupper med et antatt større potensiale for psykisk ubalanse eller kriminelle tendenser enn andre. På denne bakgrunn er det avholdt møter med følgende offentlige instanser: 
 
• Politiets Utlendingsenhet har ansvaret for å ta i mot asylsøkere, registrere disse og avklare identiteten. I tillegg har denne etaten ansvaret for utsendelse av asylsøkere etter avslag på asylsøknaden. Disse hentes stort sett av Politiet og kjøres til nærmeste flyplass for å bli sendt ut av Norge. Personer som anses som en risikofaktor får eskorte helt frem, og utviste asylsøkere sendes sjelden alene med offentlige kommunikasjonsmidler. Politiets Utlendingsenhet lovet imidlertid at sjåførene skulle bli varslet i slike tilfeller.
 
• Utlendingsdirektoratet overtar ansvaret for asylsøkere etter at Politiets Utlendingsenhet har gjort sine registreringer, og dette direktoratet har behov for transport mellom asylmottak og direktorat, mellom ulike mottak og ved forsendelse til vertskommune etter at asylsøknaden er innvilget. En del av transporten er lukket og skjer i direktoratets regi, men offentlige kommunikasjonsmidler blir også brukt. Direktoratet lovet å gå i gjennom sine rutiner og komme tilbake til hvilken informasjon som eventuelt kunne og burde gis ved bruk av åpen transport. 
 
• Kriminalomsorgen har ansvaret for gjennomføring av soning ved en ubetinget fengselsdom. Varetekstfengslede og personer som utgjør en risiko tas hånd om av Politiet eller fraktes med etatens egne biler. Offentlige kommunikasjonsmidler benyttes imidlertid ved innkalling til soning, hjemsendelse og permisjoner. De aktuelle personene er nøye vurdert sikkerhetsmessig, er stort sett i åpen soning med relativt stor grad av frihet og har ofte kortere dommer av mindre alvorlig karakter. 
 
Disse møtene har dermed bidratt til å avdekke hvordan man kan redusere risikoen for å få passasjerer med uønsket adferd. Parallelt er det opprettet et partssammensatt utvalg for å vurdere hva som kan gjøres av tiltak i og omkring bussene for å øke sikkerheten for sjåfører og passa­sjerer. Dette utvalget skal være ferdig med sitt arbeid innen 01.04.2014 og er svært interessert i å motta innspill og forslag til sikkerhetstiltak fra ledelse, tillitsvalgte og ansatte i busselskapene. Disse kan sendes til e-post: jon.stordrange@transport.no eller formidles på telefon 41 50 67 70. 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no