Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Vi ses på www.transport.no

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 15.12.2014
Du har nå fått siste utgave av Transportforum i hende, og en lang og stolt fagbladhistorie er over. Transportforum har forsøkt å balansere ønsker om korte og aktuelle nyheter fra transportbransjen med behovet for mer omfattende bakgrunnsstoff. Vi både håper og tror at du har hatt mye nytte og glede av bladet opp gjennom årene.

Det var ikke med lett hjerte at styret i begynnelsen av november fattet et endelig vedtak om å nedlegge Transportforum ved årsskiftet. Følelsene måtte imidlertid vike for harde fakta:
• Antall abonnenter har dessverre gått kraftig ned de siste årene, noe som kan skyldes flere forhold. Det har blant annet blitt langt færre medlemsbedrifter, og mange av disse har sluttet å dekke abonnement for de ansatte. Tidligere lesere kan også ha funnet andre informasjonskanaler. 
• Annonseinntektene har også blitt redusert de siste årene, noe som også kan skyldes økt konsentrasjon i bransjen og dermed færre selskaper og potensielle kjøpere av ulike produkter og tjenester. Annonsørene kan dermed nå sine potensielle kunder på en mer kostnadseffektiv og skreddersydd måte enn å benytte generelle annonser i et fagblad. 
• Kostnadsaspektet har selvsagt også vært med i vurderingen. Noen kostnader er ganske faste og lar seg dermed ikke nedeskalere etter hvert som antall abonnenter blir mindre. Andre er variable, men portoen per blad har eksempelvis økt betraktelig de siste årene.

Nedlegging av Transportforum betyr ikke at NHO Transport nedprioriterer arbeidet med å formidle relevant informasjon til medlemsbedriftene og andre målgrupper med interesse for transport som bransje og fag. Vi innser imidlertid at de nevnte grupper har en travel hverdag, og foreningen må dermed konkurrere med mange andre for å få nødvendig oppmerksomhet og prioritet. Dette klarer vi lettest gjennom effektiv bruk av en mediekanal.

NHO Transport vil dermed i fremtiden satse på www.transport.no som den viktigste og bærende informasjonskanalen. Vi innser imidlertid at aktuelle målgrupper ikke nødvendigvis vil besøke våre nettsider hver dag, og foreningen vil dermed sende ut elektroniske nyhetsbrev når vi har tilstrekkelig med nyhetssaker å formidle. I tillegg skal www.transport.no fortsatt være et velegnet og effektivt sted for å finne tariffavtaler, råd innen arbeidsgiverspørsmål, høringsuttalelser, bransjestatistikker og mye annet bakgrunnsmateriale av betydning for medlemsbedriftene og andre interessenter. 

Det er imidlertid ikke nok å velge en effektiv mediekanal for å nå frem til ulike målgrupper. Forskjellige lesere har varierende behov og ønsker på informasjonssiden, og det er dermed svært viktig å finne riktig balanse mellom bredde og dybde når det gjelder valg av temaer og omfang. For stadig å kunne forbedre våre informasjonstjenester på mottakernes premisser, ønsker vi kontinuerlige tilbakemeldinger på hvorvidt temaer, innhold og form anses som relevante og aktuelle eller ei. 

Har du ikke allerederegistrert deg som gratis abonnent på våre elektroniske nyhetsbrev, er det bare å gå inn på www.transport.no og oppgi e-postadresse. Vi ser frem til å opprettholde en god fremtidig dialog med samtlige av Transportforums lesere via www.transport.no.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no