Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Kjøper Osbuss AS

  Modalen-Eksingedalen Billag AS kjøper Osbuss AS med overtakelse per 1. januar 2018. Osbuss AS driver hovedsakelig turbussvirksomhet i Hordaland, og Modalen-Eksingedalen Billag AS kjører bussruter for Skyss i Hordaland og har i tillegg godstrafikk samt taxivirksomhet.

 • Diettskatt sløyfes

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Høyre inneholdt en liten glipp med utilsiktet virkning. Langtransportsjåfører tilknyttet Transportoverenskomsten og Godsavtalen skal nemlig ha diett i henhold til "satsen myndighetene til enhver tid godkjennes som skattefri diett". Denne satsen ble i budsjettforliket redusert fra 315 kroner til 165, noe som medførte at sjåførene kunne tape 30.000 kroner i året.

 • Oslo får sine første elektriske busser

  Torsdag 30. november inviterte Ruter til offisiell lansering og prøvetur av Oslo sine første elektriske busser. Lanseringen er et steg i en tydelig strategi fra Oslo kommune om en grønnere kollektivtrafikk.

 • Støtter opprettholdelse av UP

  NHO Transport avga nylig høringssvar angående fremtidig organisering av politiets beredskapsressurser. Et utredningsarbeid har blant annet anbefalt at trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene.

 • Sterk økning i kollektivbruken

  Persontransporten med jernbane, sporvei og buss økte markert fra 2015 til 2016, mens bruken av personbil viste tegn til å flate ut. Godstransporten med jernbane gikk også opp.

 • Konkrete regler for samkjøring

  Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har nå fremmet en innstilling om endringer i yrkestransportloven vedrørende samkjøring. I tillegg blir øvre aldersgrense for å inneha taxiløyve hevet fra 70 til 75 år.

 • Endringer i drivstoffavgiftene

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre samt Kristelig Folkeparti har skapt en del uklarheter om fremtidige drivstoffavgifter. Forliket medførte at CO2-avgiften på diesel skulle økes med 11 øre og på bensin med 10 øre. Dette blir imidlertid kompensert via en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften.

 • Tannløst og tvetydig budsjettforlik

  Regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti ble sent i går ettermiddag enige om forslag til statsbudsjett for 2018. Dette inneholder få endringer på Samferdselssiden bortsett fra økning i midler til drift og vedlikehold av jernbane på omkring 450 millioner. I tillegg øker Belønningsordningen med 100 millioner, og det bevilges 70 millioner ekstra til tiltak for syklende og gående.

 • Ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet nærmer seg

  I samarbeid med sentrale trafikksikkerhetsaktører, har Statens vegvesen sendt på høring utkast til ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Tiltaksplanen vil gjelde for perioden 2018-2021.

 • Kabotasje i Stortingets spørretime

  Stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet stilte i forrige uke spørsmål om kabotasje i Stortingets spørretime. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreket at ulovlig kabotasje måtte bekjempes, men at han også var bekymret for en ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket. Merverdiavgiftsproblematikken ble også berørt.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 11 til 20 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no