Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Ber om mer tid til å besvare ESAs spørsmål om taxi

  Samferdselsdepartementet fikk opprinnelig utsatt fristen for å besvare ESAs innvendinger mot den såkalte antallsbegrensningen eller behovsprøvingen av antall taxiløyver til 21.06.17. Departementet understreker at man trenger lengre tid for å vurdere alle forslag til endringer av taxireguleringene.

 • Rolf Hagman, forsker ved TØI presenterte en ny rapport. Foto: Marit Grøttheim

  Ny rapport presentert på NHO Transports seminar

  En forsmak på den helt ferske TØI-rapporten ”Klima og miljøvennlig transport frem mot 2025” var et hovedpunkt under NHO Transports fagseminar 14. juni.

 • Nye styremedlemmer i NHO Transport

  Generalforsamling i NHO Transport ble avholdt 14. juni. Det skulle i år velges representanter til fire plasser i styret og to vararepresentanter.

 • Etterlyser like konkurransevilkår

  Dagens Næringsliv hadde en lederartikkel om drosjemarkedet 9. juni, og Aftenposten hadde samme dag en kommentarartikkel om dette temaet. Begge media gir et misvisende inntrykk av at ESA har bedt Norge om å oppheve løyveplikten på drosjesiden. ESA har på sin side kun anmodet Norge om å fjerne den såkalte antallsbegrensingen eller behovsprøvingen av antall løyver i et distrikt.

 • Differensiert arbeidsgiveravgift kan bli gjeninnført

  Regjeringen har nå varslet at differensierte satser for arbeidsgiveravgift kan bli gjeninnført fra og med 1. januar 2018. Dette er et viktig virkemiddel for å styrke næringsliv og sysselsetting i distriktene, og dette har lenge vært en prioritert sak for NHO-fellesskapet.

 • Grenlandsekspressen på Oslo bussterminal. Foto: Marit Grøttheim

  Positivt for ekspressbussene

  Stortingets transport- og kommunikasjonskomite la 12. juni frem sin innstiling vedrørende ny Nasjonal transportplan. Denne skal sluttbehandles av et samlet storting 19. juni. Innstillingen inneholder lite nytt, men byr på positive signaler for ekspressbussnæringen.

 • Styrker basiskompetansen og sjåførrekrutteringen

  Dyktige bussjåfører er viktige for kollektivtrafikken. Det viser seg at en andel av dagens bussjåfører har ulike grader av lese- og skrivevansker. Så langt har kunnskapen om behovet, og tilrettelegging for denne målgruppen, vært mangelfull både i transportbransjen og i andre fagmiljøer.

 • Foto: Volvo Buses

  Alkolås kommer

  Statens vegvesen har hatt forskrift om obligatorisk alkolås på høring. Fristen for kommentarer var satt til 9. juni, og det kan ventes at forskriften vil bli satt i kraft i løpet av 2018. NHO Transport er positiv til innføring av alkolås, men ser klare betenkeligheter med en del av bestemmelsene i forslag til forskrift.

 • Budsjettforlik med interessante signaler

  Regjerings- og samarbeidspartiene inngikk 7. juni et forlik vedrørende Revidert nasjonalbudsjett, som skal behandles av Stortinget om få dager. Forliket inneholder lite nytt, men gir noen interessante signaler overfor transportsektoren.

 • Honnørrabattordning for ledsager til døvblinde

  Fra 1. juli 1988 fikk døvblinde som hovedregel rett til å ta med seg en person gratis på kollektive transportmiddel, unntatt fly, mot framvisning av tilleggslegitimasjon fra Statens sentralteam for Døvblinde.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 11 til 20 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no