Søk

Du er her:

 

Stilling ledig: 
Se utlysning her

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Støtter endringer på taxisiden

  I desember kom Samferdselsdepartementet med forslag til endringer i Yrkestransportlovens bestemmelser på taxisiden. Høringsfristen var 1. mars, og NHO Transport støtter forslagene til endringer. Disse består av nye regler for samkjøring, heving av aldersgrense for løyve til 75 år og opphevelse av tilslutningsplikten og -retten.

 • Frivillig samarbeid på turbilsiden

  BusGroup Norway ble lansert denne uken og er et samarbeidsnettverk for norske turbilselskaper. Målet er å gjøre den norske bransjen mer konkurransedyktig i forhold til utenlandske aktører ved å tilby en felles skybasert IT-plattform med mange fremtidsrettede funksjoner. I tillegg satser man på et viss salgssamarbeid med sikte på å redusere kostbar tom- eller posisjonskjøring.

 • Beredskapskonferanse

  Ruter arrangerer en egen beredskapskonferanse i Oslo 23. mars, hvor alle forhold ved større, uforutsette hendelser knyttet til kollektivtrafikk blir belyst. – Det er positivt at man setter søkelyset på dette temaet fordi ansvarsforholdene synes å være pulveriserte og uklare, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 • Gi dine innspill til ny norsk standard for bussmateriell

  Et forslag til norsk standard for "Persontransport - Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport" er nå på offentlig høring. Frist for å levere kommentarer er 1. mai 2017.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Bybussen holder det den lover

  I tre år har forskningsprogrammet EMIROAD analysert avgasser og utslipp fra ulike kjøretøy. Nå er det gjennomført målinger også i virkelig trafikk, og funnene for bybussene bekrefter tidlige resultater: Utslipp som gir opphav til lokal luftforurensing, som NOx og partikler, er lave for tunge kjøretøy med Euro VI-motorer. Personbiler med Euro 6 motorteknologi har rundt tre ganger så høye utslipp.

 • Arbeidsgiverforum 8. mars 2017

  Onsdag 8. mars kl. 11.00 blir det igjen møte i Arbeidsgiverforum. I møtet vil bl.a. Arbeidsrettens siste dom om arbeidstid bli gjennomgått. Alle medlemmer i NHO Transport er velkommen.

 • Kontroversielt om taxi-reguleringer

  Delingsøkonomiutvalget overleverte sin innstilling til finansminister Siv Jensen i formiddag. Utvalget har jobbet svært hurtig, og innstillingen vil nok skape debatt de kommende måneder.

 • Nye kort for honnørrabatt

  Tilleggslegitimasjonskort for honnørrabatt på offentlig persontransport har fått nytt design fra januar 2017. De som selger eller kontrollerer billetter må gjøre seg kjent med de nye kortene. Gamle kort er fortsatt gyldige.

 • Fra havna i Svolvær. Foto: Marit Grøtthiem

  Turbilseminar i storm og blæst

  Tjuefire påmeldte deltagere til NHO Transports turbilseminar 19.–20. januar hadde satt kurs for Svolvær. Sju måtte gi opp på grunn av værforholdene. Vi som kom fram fikk demonstrert vinterkreftene som skal overvinnes i daglig drift der i nord.

 • Vi kan tilby 1000 nye arbeidsplasser – hvert år

  Et fullsatt auditorium lyttet interessert da Ingunn O. Ellis fra Urbanet Analyse presenterte en ny landsdekkende undersøkelse av nåværende og framtidig behov for bussjåfører. Fasit: 14.000 sjåfører innen 2030.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 11 til 20 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no