Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Foto: EasyMile

  Sommerens vakreste bransjetreff

  NHO Transports seminar som setter søkelys på teknologisk utvikling i transportbransjen nærmer seg – datoen er 15. juni. Foreningens generalforsamling avholdes samme dag, og på kvelden er det hageselskap.

 • Brudd i godsforhandlingene

  Arbeidstakerorganisasjonene erklærte brudd i forhandlingene om ny Transportoverenskomst kl 14.30 i ettermiddag, fredag 27. mai. Partene hadde da forhandlet i to dager, og oppgjøret går nå til mekling.

 • Foto: Marit Grøttheim

  NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen

  NAV har under utvikling en digital løsning for sykemeldinger og oppfølging av disse. Det skal sikres bedre samhandling mellom de fire hovedaktørene; den sykemeldte, legen, arbeidsgiver og NAV.

 • Foto: Ida Kristiansen

  Forhandlingsstart i godsoppgjøret

  NHO Transport møtte i dag, torsdag 26. mai, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet til første dag med forhandlinger i godsoppgjøret.

 • Tiltak mot juks ved førerprøve

  Omfanget og mulige fremgangsmåter ved juksing til førerprøven ble dokumentert via en omfattende reportasje i NRK i slutten av april. På bakgrunn av reportasjen i NRK sendte NHO Transport dagen etter et brev til Vegdirektoratet, hvor foreningen ba om et snarlig møte for å diskutere hva som kunne gjøres for å redusere mulighetene for juks.

 • Manglende erfaring med vinterføre gir høy risiko for ulykker

  Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Få endringer på transportsektoren i revidert budsjett

  Regjeringen presenterte i dag sitt forslag til revidert budsjett for 2016. Dette tar primært høyde for økende arbeidsledighet på Sør-Vestlandet og et lavere antall asylsøkere enn beregnet i opprinnelig budsjett. Det er kun mindre endringer for transportsektoren.

 • Høring om ny regionreform

  Stortinget har for tiden et forslag til regionreform til behandling. Denne kan medføre at dagens 19 fylkeskommuner erstattes av 10 til 12 folkevalgte regioner, noe som vil måtte medføre endringer i organiseringen av kollektivtrafikken.

 • Fremtidens teknologi for transport

  NHO Transport arrangerer fagseminar 15. juni for å få vite mer om hvor langt den teknologiske utviklingen for transport egentlig er kommet. Etter seminaret avholdes NHO Transports generalforsamling, og det blir sosial samling på kvelden.

 • Enighet på bussiden

  Det ble oppnådd enighet i meklingen om Bussbransjeavtalen i dag klokken 09.00. Partene hadde da meklet på overtid i ni timer, og enigheten medfører at alle busser skal gå som normalt.

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Viser fra 101 til 110 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no