Søk

Du er her:

________________

Lever
Årsoppgave 2017
Klikk her

––––––––––––––––––––––––

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

Nyheter

 • Seminar: NHO foreslår å etablere Næringslivets CO2-fond

  En TØI-rapport som viser hvordan et CO2-fond kan bidra til reduserte CO2-utslipp og raskere teknologiskift på lastebiler, presenteres på et frokostseminar 4. mai. Rapporten er laget på oppdrag fra NHO.

 • Unibuss hadde første lærling, Rune Gustavsen, som fullførte yrkessjåførutdanning på buss i forsøksordningen for 18-åringer.

  Bussbransjen ønsker flere lærlinger

  Rekrutteringsbehovet innen persontransport er stort. For bedriftene er lærlingordningen en mulighet til å få sjåfører med god kompetanse. For lærlingen er det en sikker vei til fast jobb. – Tilby læreplass og vi skaffer lærling, sier Charles Galaasen på Opplæringskontoret.

 • Enklere regler for å bruke kombinertbuss

  Regjeringen vil forenkle regelverket, og foreslår å oppheve kravet om at kombinertbusser over 12,4 meter må ha ruteløyve.

 • ”Vi er opptatt av kvalitet, tillit og pris”

  NHO Forsikring får stadig flere av medlemmene i NHO Transport på kundelisten. Siste tilskudd er Schaus buss som har tegnet forsikringsavtale.

 • Brudd i forhandlingene for buss

  Arbeidstakerne brøt forhandlingene med NHO Transport i årets lønnsoppgjør for bussektoren søndag ettermiddag, etter to dagers forhandlinger. Det vil bli mekling første uke i mai.

 • Oslo har nest høyeste trafikktetthet i Norden

  Bilførere i Oslo må regne med å bruke gjennomsnittlig 135 timer ekstra reisetid i året, i tillegg til normal reisetid. Det er ingen forbedringer i trafikktettheten fra 2014 til 2015. Dette viser helårsrapporten TomTom Traffic Index 2016 som viser trafikksituasjonen i byer over hele verden.

 • Nesten alle utenlandske transportører betaler bomavgift etter at obligatorisk bombrikke ble innført. Foto: Marit Grøttheim

  97 prosent betaler for seg

  Det viser seg nå at 97 prosent av alle utenlandske transportører betaler norske bomavgifter etter at obligatorisk bombrikke ble innført fra og med 1. januar 2015. Tidligere var det det over 60 prosent som ikke betalte.

 • Konstruktivt møte med Transportkomiteen

  NHO Transport la fram kollektivtrafikkens utvikling for medlemmer av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite på et frokostmøte i dag. Komiteens medlemmer viste stor interesse, og hadde mange spørsmål om busselskapenes utfordringer.

 • Lyttemøte hos samferdselsministeren

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde invitert til halvannen times lyttemøte 8. april. Temaet var fremtidig drivstoffteknologi for busser og godskjøretøy. NHO Transport gikk gjennom alle kjente varianter, og brukte mye tid på fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

 • Bedre rettigheter for kollektivreisende

  Transportklagenemndas mandat er utvidet til å omfatte klager på kollektivtransport – det vil si buss, sporvei, tunnelbane og forstadsbane.

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Viser fra 101 til 110 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no