Søk

Du er her:

 

Stilling ledig: 
Se utlysning her

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Fremtidens teknologi for transport

  NHO Transport arrangerer fagseminar 15. juni for å få vite mer om hvor langt den teknologiske utviklingen for transport egentlig er kommet. Etter seminaret avholdes NHO Transports generalforsamling, og det blir sosial samling på kvelden.

 • Enighet på bussiden

  Det ble oppnådd enighet i meklingen om Bussbransjeavtalen i dag klokken 09.00. Partene hadde da meklet på overtid i ni timer, og enigheten medfører at alle busser skal gå som normalt.

 • Meklingsinnspurt i transportoppgjøret

  NHO Transport møtte i dag Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet til mekling i oppgjøret for Bussbransjeavtalen. NHO Transport mekler parallelt med Nettbuss/Spekter.

 • Urealistisk investeringsnivå i KVU Oslo-Navet

  I NHO Transports høringsuttalelse er fullverdige og mer kostnadseffektive alternativer spilt inn til Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. – En større del av kollektivtilbudet innenfor Ring 3 i Oslo bør betjenes av høystandard bussløsning eller superbuss i egen trasé, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde.

 • Kravoverlevering for gods

  Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden for transportsektoren møttes fredag 29. april for å utveksle krav knyttet til Transportoverenskomsten foran årets tariffoppgjør. Overenskomsten gjelder for alle tariffbundne godsbedrifter i NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund.

 • Mekling og varsel om plassfratredelse

  Partene i bussoppgjøret er innkalt til mekling hos Riksmekleren 3.–4. mai. Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli konflikt fra arbeidstidens begynnelse torsdag 5. mai.

 • Juks ved avleggelse av førerprøve

  NRK fortalte i går kveld at det foregår omfattende juks ved avleggelse av førerprøve, og Vegdirektoratet vedgikk at etaten ikke har tilstrekkelig kontroll. Problemet med juks gjelder for alle førerkortklasser.

 • Seminar: NHO foreslår å etablere Næringslivets CO2-fond

  En TØI-rapport som viser hvordan et CO2-fond kan bidra til reduserte CO2-utslipp og raskere teknologiskift på lastebiler, presenteres på et frokostseminar 4. mai. Rapporten er laget på oppdrag fra NHO.

 • Unibuss hadde første lærling, Rune Gustavsen, som fullførte yrkessjåførutdanning på buss i forsøksordningen for 18-åringer.

  Bussbransjen ønsker flere lærlinger

  Rekrutteringsbehovet innen persontransport er stort. For bedriftene er lærlingordningen en mulighet til å få sjåfører med god kompetanse. For lærlingen er det en sikker vei til fast jobb. – Tilby læreplass og vi skaffer lærling, sier Charles Galaasen på Opplæringskontoret.

 • Enklere regler for å bruke kombinertbuss

  Regjeringen vil forenkle regelverket, og foreslår å oppheve kravet om at kombinertbusser over 12,4 meter må ha ruteløyve.

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Viser fra 101 til 110 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no