Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Strengere med felles anbud

  Høyesterett har avsagt dom i den såkalte Follo-saken, hvor to drosjeselskaper ble dømt i forhold til Konkurranselovens paragraf 10. De to selskapene hadde lagt inn felles anbud på pasientkjøring for Oslo Universitetssykehus. Høyesterett la i sin dom til grunn at de to selskapene hver for seg var i stand til å inngi et fullstendig anbud, og et samarbeid førte da til begrenset konkurranse. Denne dommen har dermed også relevans for anbud på bussiden. Tre advokater i Thommesen AS hevdet i et innlegg i Dagens Næringsliv 6. juli at den nevnte dommen ville kunne føre til mindre konkurranse fordi små selskaper ikke var i stand til å inngi anbud alene. Dette er for så vidt riktig, men risikoen knyttet til anbudene kan også være årsak til at mindre aktører ikke tør delta i anbudskonkurransene. Dette momentet blir trukket frem av NHO Transport i dette svarinnlegget i Dagens Næringsliv 12. juli:

 • Kunnskap om teknologiske løsninger for buss frem mot 2025

  Elbusser for bytrafikk vil gi mest klima og miljø for pengene. Biodrivstoffer til dieselmotorer og "biogass" vil være fornybare drivstoffer egnet for busstransport på lengre strekninger. Slik konkluderer forskerne på TØI i en rapport utført på oppdrag for NHO Transport.

 • Sjåførbehovet øker med selvkjørende busser

  Aftenposten hadde 25. juni et større oppslag om et prøveprosjekt med selvkjørende busser i Oslo. I artikkelen ble mange ulike aspekter ved fremtidig bruk av selvkjørende mini-busser for å frakte passasjerer fra boligområder til hovedfartsårer beskrevet, men NHO Transport påpeker, i et innlegg i dagens avis, at mulige konsekvenser for sjåføryrket ikke er berørt.

 • Finn din bedrifts samfunnsbidrag

  Det er nå utviklet en egen kalkulator for beregning av en bedrifts bidrag til samfunnet gjennom ulike skatter og avgifter. Denne er tilgjengelig for NHOs medlemsbedrifter via Arbinn og kan bidra til å synliggjøre bedriftenes betydning for det norske velferdssamfunnet.

 • Veipolitikk som tema under Arendalsuka

  Opplysningsrådet for Veitrafikken arrangerer i samarbeid med noen av sine medlemsorganisasjoner en egen konferanse om fremkommelighet, trafikksikkerhet og klimautfordringer fredag 18. august. Arrangementet inngår i Arendalsukas fyldige program og avholdes i Arendal Bibliotek fra 09.00 til 14.00.

 • Nye retningslinjer for ruteopplysninger

  Kravene til offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport er harmonisert og skjerpet. Hensikten er å gjøre det enklere for kundene å reise kollektivt.

 • Sterk økning i kostnader for rutebuss

  SSBs Kostnadsindeks for buss viser en økning på 14,1 prosent fra 1. kv 2016 til 1. kv. 2017. Kostnadene har økt for alle målte parametre.

 • Ber om mer tid til å besvare ESAs spørsmål om taxi

  Samferdselsdepartementet fikk opprinnelig utsatt fristen for å besvare ESAs innvendinger mot den såkalte antallsbegrensningen eller behovsprøvingen av antall taxiløyver til 21.06.17. Departementet understreker at man trenger lengre tid for å vurdere alle forslag til endringer av taxireguleringene.

 • Rolf Hagman, forsker ved TØI presenterte en ny rapport. Foto: Marit Grøttheim

  Ny rapport presentert på NHO Transports seminar

  En forsmak på den helt ferske TØI-rapporten ”Klima og miljøvennlig transport frem mot 2025” var et hovedpunkt under NHO Transports fagseminar 14. juni.

 • Nye styremedlemmer i NHO Transport

  Generalforsamling i NHO Transport ble avholdt 14. juni. Det skulle i år velges representanter til fire plasser i styret og to vararepresentanter.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 21 til 30 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no