Søk

Du er her:

 

Stilling ledig: 
Se utlysning her

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Velkommen på turbilseminar

  NHO Transports neste turbilseminar avholdes på Thon Hotel Lofoten i Svolvær 19. og 20. januar 2017. Det legges opp til et variert program, og påmeldingsfristen er allerede 15. desember.

 • Budsjettforlik åpner for CO2-fond

  Samarbeids- og regjeringspartiene ble sent lørdag ettermiddag enige om forslag til statsbudsjett for 2017, og dette vil nå få nødvendig flertall ved Stortingets behandling. Enigheten medfører at bevilgningene til kollektivtrafikken øker med 1,5 milliarder, men mesteparten av dette går til tog. Belønningsordningen økes imidlertid med 425 millioner kroner.

 • Vil stramme inn regler for løyvefritak

  Samferdselsdepartementet har i et brev til NHO Transport lovet å revidere retningslinjene for løyvefritak for reiselivsbedrifter. Løyvefritak kan gis av fylkeskommunene, men ordningen har blitt praktisert svært ulikt fra fylke til fylke.

 • Ny miljøveileder og teknologioversikt

  En ny Miljøveileder og teknologioversikt som gir et felles grunnlag for bransjens miljøarbeid er nå klar. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport er utgivere.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Seminar: rekruttering av bussjåfører

  Hvor mange nye bussjåfører trenger vi i Norge – nå og om noen år? Dette har Urbanet Analyse laget en undersøkelse på. De har fått inn data fra en stor andel av landets busselskap. Analysen fra undersøkelsen blir presentert på et seminar 16. januar 2017.

 • Betal med AutoPASS på Moss-Hortenferga

  Med gyldig AutoPASS-brikke kan du fra 1. januar 2017 kjøre rett om bord på ferga mellom Moss og Horten uten å kjøpe billett. Lengden på kjøretøyet måles automatisk, det avgjør prisen for fergeturen.

 • Forklarer kostnadsøkninger i svensk kollektivtrafikk

  Hvorfor øker kostnadene til kollektivtrafikk med buss i Sverige? Dette spørsmålet har forskere ved K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, undersøkt. Totalt ni kostnadsdrivere for busstransporten er identifisert. Flere av dem stammer fra forhold rundt offentlige anskaffelser, som at det stilles ulike krav fra region til region.

 • Skjerm kollektivtrafikken

  – Kollektivtrafikken må skjermes ved en eventuell økning i drivstoffavgiftene via øremerket kompensasjon til fylkeskommunene og kollektivoperatørene. Bussen er ikke en del av miljøproblemene, men en del av løsningen, siden overgang fra bil til buss både vil redusere lokal forurensning og utslipp av klimagasser, skriver administrerende direktør i NHO Transport i et innlegg i Dagens Næringsliv 14. november.

 • Stoler ikke på myndighetene – hører på mamma

  Over 3000 lastebiler krysser grensen til Norge hver dag, og mange av disse er fra Øst-Europa. De er ikke vant til kjøreforholdene her, og er tre ganger mer utsatt for ulykker. Mange er også underbetalt fordi de ikke er klar over rettighetene sine.

 • NHO Morgenkaffe: Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

  Få vite hva du må kunne for å levere tilbud til offentlig sektor. Fra årsskiftet er det elektronisk tilbudsinnlevering som gjelder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 31 til 40 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no