Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Velkommen på godsmøte

  NHO Transport inviterer representanter fra alle medlemsbedrifter på godssiden til møte fredag 27. januar. Møtet vil hovedsakelig dreie seg om arbeidsgiver-relaterte spørsmål, men felles bransjepolitiske temaer vil også bli berørt.

 • Buss utelatt i stortingsmelding om trafikksikkerhet

  Stortingsmelding 40 vedrørende arbeidet med trafikksikkerhet ble oversendt fra Samferdselsdepartementet sist høst, og Stortingets transport- og kommunikasjonskomite avholdt høringsmøte 10. januar. NHO Transport deltok på møtet, og påpekte blant annet at buss nesten ikke var nevnt i den 87 siders meldingen.

 • Kollektivtrafikk øker mer enn personbilbruk

  Fra 2014 til 2015 var veksten i passasjerkilometer nesten 6 prosent, mens transportarbeidet med personbil økte med knapt 2 prosent i den samme perioden, i følge Statistisk sentralbyrå.

 • Slag med bivirkninger

  Venstres leder Trine Skei Grande hadde et innlegg i DN 27. desember med tittelen "Slaget om det grønne skiftet", hvor hun blant annet hevder at høstens budsjettprosess har vært mer åpen og demokratisk enn tidligere. Den har imidlertid medført en del utfordringer for transportbransjen.

 • Taximarkedet – ikke helt fritt

  Dagens Næringsliv hadde 17. desember en lederartikkel om taximarkedet, hvor man ønsker større mangfold og økt konkurranse ved å fjerne behovsprøvingen og kjøreplikten. Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, påpeker i et svarinnlegg i Dagens Næringsliv 21. desember blant annet at Samferdselsdepartementet nettopp har kommet med andre og bedre forslag til endringer i Yrkestransportloven for å øke konkurransen. Det vil i ettertid også komme nye forslag til endringer av Yrkestransportforskriften.

 • Små endringer for drosjenæringen

  Samferdselsdepartementet har nå sendt ut forslag til endringer i Yrkestransportloven på høring. Endringen er først og fremst knyttet til regler for samkjøring og oppheving av rett og plikt til å være tilsluttet en drosjesentral.

 • Dialogkonferanse om selvkjørende minibusser

  Ruter inviterer til dialogkonferanse om selvkjørende minibusser torsdag 12. januar klokken 10.30. Ifølge invitasjonen ønsker Ruter å kartlegge mulighetene for å bruke selvkjørende minibusser for å "mate" passasjerer inn til de ordinære kollektivtilbudene.

 • Rekrutteringsseminar 16. januar 2017: programmet er klart

  Hvor mange nye bussjåfører trengs i dag og de kommende årene? Vi presenterer en fersk landsdekkende undersøkelse av sjåførbehov som Urbanet Analyse har gjort på oppdrag fra NHO Transport. Hvordan skal vi rekruttere de dyktigste til å bli bussjåfør gjennom utdanning og omskolering? Hvordan kan alle involverte aktører bidra til rekrutteringen, så de politiske målene om miljøvennlig mobilitet i by og land kan oppfylles?

 • Velkommen på turbilseminar

  NHO Transports neste turbilseminar avholdes på Thon Hotel Lofoten i Svolvær 19. og 20. januar 2017. Det legges opp til et variert program, og påmeldingsfristen er allerede 15. desember.

 • Budsjettforlik åpner for CO2-fond

  Samarbeids- og regjeringspartiene ble sent lørdag ettermiddag enige om forslag til statsbudsjett for 2017, og dette vil nå få nødvendig flertall ved Stortingets behandling. Enigheten medfører at bevilgningene til kollektivtrafikken øker med 1,5 milliarder, men mesteparten av dette går til tog. Belønningsordningen økes imidlertid med 425 millioner kroner.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 31 til 40 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no