Søk

Du er her:

________________

Lever
Årsoppgave 2017
Klikk her

––––––––––––––––––––––––

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

Nyheter

 • Tro på ny teknologi

  Den teknologiske utviklingen går fort, og ny teknologi vil bidra til løse miljøutfordringene. I tillegg vil autonome kjøretøy kunne endre store deler av transportsektoren.

 • Fest beltet – nå blir det gebyr

  Nå kontrollerer Statens vegvesen beltebruk i busser over hele landet. De sier det er slutt på muntlige advarsler. Glemmer du beltet kan det koste deg 1500 kroner i gebyr.

 • Selvkjørende elbuss på turné

  Transport- og teknologiaktører har etablert et samarbeidsprosjekt for å utvikle kollektivløsninger for små selvkjørende elbusser i Norge. I løpet av høsten vil bussen bli vist i flere norske byer.

 • Svein Oppegård, NHO (bildet), og Hans-Christian Gabrielsen, LO, ønsket velkommen, og holdt en kort innledning. Foto: Marit Grøttheim

  Veikart for utslippskutt fra transport-Norge

  LO, NHO og 11 andre organisasjoner som representerer en samlet norsk transportbransje, la i dag fram et veikart for hvordan næringslivets transporter kan nærme seg null utslipp i 2050.

 • Modernisering av regelverk for taxi-bransjen

  Regjeringen er i ferd med å gjennomgå dagens reguleringer av taxi-markedet, og nødvendige endringer vil sannsynligvis tre i kraft ved årsskiftet 2017-2018. Dette fremkom på et orienteringsmøte for representanter for taxi-markedet i ettermiddag.

 • Avtalen signeres. Foto: MArit Grøttheim

  Avtale som garanterer læreplass

  En ny samarbeidsavtale, som gir læreplassgaranti til elever som er kvalifisert, ble signert i dag mellom fire opplæringskontorer innen Service og Samferdsel og Akershus fylkeskommune. Bleiker, Drømtorp og Mailand videregående skoler deltar i samarbeidet.

 • Rekruttering med ringvirkninger

  Ringer i Vannet er på offensiven i vest – i Sogn og Fjordane viser de vilje og evne til å tenke nytt i forhold til rekruttering, og det gir resultater.

 • Veikart for næringslivets transporter lanseres 12. september

  13 samarbeidende organisasjoner lanserer: Veikart for næringslivets transporter – med høy mobilitet mot null utslipp i 2050. Veikartet er laget som et innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Ekspertutvalget skal fremme forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft i løpet av høsten 2016.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Forslag om lavutslippssoner for dieselbiler

  Kommuner som har dokumenterte utfordringer med lokal luftkvalitet, NOx, kan kreve gebyr fra dieselbiler, differensiert ut fra euroklasse og vektklasse. Det foreslår Samferdselsdepartementet i en ny forskrift om lavutslippssoner som har vært ute på høring.

 • Husk oppmeldingsfristen til yrkesteorieksamen

  Fristen for å melde seg opp til yrkesteorieksamen dette semesteret er 15. september. Eksamen blir avholdt 2. desember. Man må selv melde seg opp til eksamen som privatist, men opplæringskontorene kan bistå om nødvendig.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 51 til 60 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no