Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Fornyelse av allmenngjøringsforskriften

  Tariffnemnda vedtok 31. mars å forlenge allmenngjøringen innen gods og turbil. Allmenngjøringen innbefatter både minstelønn og dekning av eventuelle utgifter til kost og losji. De nye forskriftene vil først tre i kraft i midten av april slik at disse vil inkludere tilleggene gitt under vårens mellomoppgjør.

 • Nye og oppgraderte busser gir ren Oslo-luft

  Unibuss satte 2. april 80 nye leddbusser, med den nyeste motorteknologien som finnes på markedet, i drift seks av de tyngst trafikkerte linjene i Oslo. I tillegg er 30 busser fra 2012 bygget om fra Euro 5 til Euro 6-standard.

 • Trafikkmessige utfordringer på E-18 i Bamble

  E-18 gjennom Bamble i Telemark vil bli stengt fra 21. april. Trafikken skal da primært følge gamle E-18 gjennom Bamble og over den gamle Breviksbrua, men det finnes også omkjøringsveier. Det kan forventes omfattende kø og forsinkelser, noe som vil bli spesielt merkbart når sommerens helgetrafikk setter inn.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Obligatorisk alkolås for buss i 2018

  Statens vegvesen har sendt forslag til lovbestemmelse og tilhørende forskrift om innføring av alkolås på høring. Påbudet vil i første omgang gjelde ordinære busser og minibusser, kategori M2 og M3. Kravet vil sannsynligvis tre i kraft i andre halvår 2018.

 • Vil tillate selvkjørende kjøretøyer i Norge

  En ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøyer på veg er foreslått. For kollektivtrafikkens del støtter NHO Transport Samferdselsdepartementets tilnærming. Utprøvingen bør foregå i et samarbeid med fylkeskommunene og busselskapene som har kontrakt med fylkeskommunene.

 • Foto: Statens vegvesen

  Husk belte i buss – uten kan du få bot

  161 busspassasjerer og 10 sjåfører ble ilagt et gebyr på kr 1.500, i Statens vegvesens landsdekkende beltekontroller i buss høsten 2016. Til uka er kontrollørene ute igjen.

 • Støtter endringer på taxisiden

  I desember kom Samferdselsdepartementet med forslag til endringer i Yrkestransportlovens bestemmelser på taxisiden. Høringsfristen var 1. mars, og NHO Transport støtter forslagene til endringer. Disse består av nye regler for samkjøring, heving av aldersgrense for løyve til 75 år og opphevelse av tilslutningsplikten og -retten.

 • Frivillig samarbeid på turbilsiden

  BusGroup Norway ble lansert denne uken og er et samarbeidsnettverk for norske turbilselskaper. Målet er å gjøre den norske bransjen mer konkurransedyktig i forhold til utenlandske aktører ved å tilby en felles skybasert IT-plattform med mange fremtidsrettede funksjoner. I tillegg satser man på et viss salgssamarbeid med sikte på å redusere kostbar tom- eller posisjonskjøring.

 • Beredskapskonferanse

  Ruter arrangerer en egen beredskapskonferanse i Oslo 23. mars, hvor alle forhold ved større, uforutsette hendelser knyttet til kollektivtrafikk blir belyst. – Det er positivt at man setter søkelyset på dette temaet fordi ansvarsforholdene synes å være pulveriserte og uklare, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 • Gi dine innspill til ny norsk standard for bussmateriell

  Et forslag til norsk standard for "Persontransport - Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport" er nå på offentlig høring. Frist for å levere kommentarer er 1. mai 2017.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 51 til 60 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no