Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Foto: Marit Grøttheim

  Bybussen holder det den lover

  I tre år har forskningsprogrammet EMIROAD analysert avgasser og utslipp fra ulike kjøretøy. Nå er det gjennomført målinger også i virkelig trafikk, og funnene for bybussene bekrefter tidlige resultater: Utslipp som gir opphav til lokal luftforurensing, som NOx og partikler, er lave for tunge kjøretøy med Euro VI-motorer. Personbiler med Euro 6 motorteknologi har rundt tre ganger så høye utslipp.

 • Arbeidsgiverforum 8. mars 2017

  Onsdag 8. mars kl. 11.00 blir det igjen møte i Arbeidsgiverforum. I møtet vil bl.a. Arbeidsrettens siste dom om arbeidstid bli gjennomgått. Alle medlemmer i NHO Transport er velkommen.

 • Kontroversielt om taxi-reguleringer

  Delingsøkonomiutvalget overleverte sin innstilling til finansminister Siv Jensen i formiddag. Utvalget har jobbet svært hurtig, og innstillingen vil nok skape debatt de kommende måneder.

 • Nye kort for honnørrabatt

  Tilleggslegitimasjonskort for honnørrabatt på offentlig persontransport har fått nytt design fra januar 2017. De som selger eller kontrollerer billetter må gjøre seg kjent med de nye kortene. Gamle kort er fortsatt gyldige.

 • Fra havna i Svolvær. Foto: Marit Grøtthiem

  Turbilseminar i storm og blæst

  Tjuefire påmeldte deltagere til NHO Transports turbilseminar 19.–20. januar hadde satt kurs for Svolvær. Sju måtte gi opp på grunn av værforholdene. Vi som kom fram fikk demonstrert vinterkreftene som skal overvinnes i daglig drift der i nord.

 • Vi kan tilby 1000 nye arbeidsplasser – hvert år

  Et fullsatt auditorium lyttet interessert da Ingunn O. Ellis fra Urbanet Analyse presenterte en ny landsdekkende undersøkelse av nåværende og framtidig behov for bussjåfører. Fasit: 14.000 sjåfører innen 2030.

 • Viktig møte for taxi-medlemmer

  Fremtidig regulering av taxi-markedet blir et viktig tema fremover. Samferdselsdepartementet har allerede kommet med noen forslag til endringer i Yrkestransportloven, og Delingsøkonomiutvalgets innstilling vil bli offentliggjort 6. februar. Alle taxi-medlemmer i NHO Transport inviteres til møte 23. februar for å diskutere forslag til endringer.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Ny rapport: Vi trenger 14.000 nye bussjåfører

  Innen 2030 må det rekrutteres opp mot 14.000 nye bussjåfører for å dekke transportbehovet når man regner inn naturlig avgang, befolkningsvekst og økt satsing på kollektivtransport. Det er fasiten fra en ny rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på oppdrag fra NHO Transport.

 • Velkommen på godsmøte

  NHO Transport inviterer representanter fra alle medlemsbedrifter på godssiden til møte fredag 27. januar. Møtet vil hovedsakelig dreie seg om arbeidsgiver-relaterte spørsmål, men felles bransjepolitiske temaer vil også bli berørt.

 • Buss utelatt i stortingsmelding om trafikksikkerhet

  Stortingsmelding 40 vedrørende arbeidet med trafikksikkerhet ble oversendt fra Samferdselsdepartementet sist høst, og Stortingets transport- og kommunikasjonskomite avholdt høringsmøte 10. januar. NHO Transport deltok på møtet, og påpekte blant annet at buss nesten ikke var nevnt i den 87 siders meldingen.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Viser fra 61 til 70 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no