Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Regionreformen påvirker kollektivtrafikken

  Det er en god løsning at folkevalgte regioner har ansvaret for lokal og regional kollektivtrafikk. Samtidig må yrkestransport-regelverket tilpasses slik at reformene ikke får negative konsekvenser for ekspressbusstilbudet. Det var NHO Transports hovedbudskap under stortingshøringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen 2. mai hvor kommunereform, regionreform og tilhørende lovendringer var tema.

 • Høring om Nasjonal transportplan

  NHO Transport deltok på høringsmøte om forslag til ny Nasjonal transportplan i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité 26. april. Det ble blant annet reist spørsmål om ekspressbussenes situasjon.

 • Møte med samferdselsministeren om sikkerhet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde invitert transportbransjen til et møte om sikkerhet mandag 24. april. Bakgrunnen var de siste måneders terrorangrep i europeiske byer, hvor tunge kjøretøy har vært benyttet.

 • Regjeringen vil endre ansvaret for kollektivtilbudet

  Storbyene kan overta ansvaret for kollektivtrafikken fra fylkeskommunene etter gitte kriterier. Det er et av forslagene kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i forbindelse med kommune- og regionreformen.

 • Positive signaler i Nasjonal transportplan

  Regjeringen la i dag frem Stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan for 2018 til 2029. Denne inneholder en sterk satsing på utbygging og vedlikehold av vei og jernbane. Meldingen gir også positive signaler med hensyn til regional og lokal kollektivtrafikk, men disse er lite konkrete og forpliktende.

 • Sett av 14. juni i kalenderen

  NHO Transport avholder årets generalforsamling 14. juni klokken 15.30. i Næringslivets Hus på Majorstuen. Klokken 11.00 samme dag avholdes et seminar, som er åpent for alle. Temaet for dette er "Nasjonal transportplan, regionreformen og klimamålenes betydning for kollektivtrafikken". Leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup, vil være blant foredragsholderne. I tillegg vil både politikere på ulike nivå og bransjerepresentanter gi sine synspunkter på problemstillingene.

 • Fornyelse av allmenngjøringsforskriften

  Tariffnemnda vedtok 31. mars å forlenge allmenngjøringen innen gods og turbil. Allmenngjøringen innbefatter både minstelønn og dekning av eventuelle utgifter til kost og losji. De nye forskriftene vil først tre i kraft i midten av april slik at disse vil inkludere tilleggene gitt under vårens mellomoppgjør.

 • Nye og oppgraderte busser gir ren Oslo-luft

  Unibuss satte 2. april 80 nye leddbusser, med den nyeste motorteknologien som finnes på markedet, i drift seks av de tyngst trafikkerte linjene i Oslo. I tillegg er 30 busser fra 2012 bygget om fra Euro 5 til Euro 6-standard.

 • Trafikkmessige utfordringer på E-18 i Bamble

  E-18 gjennom Bamble i Telemark vil bli stengt fra 21. april. Trafikken skal da primært følge gamle E-18 gjennom Bamble og over den gamle Breviksbrua, men det finnes også omkjøringsveier. Det kan forventes omfattende kø og forsinkelser, noe som vil bli spesielt merkbart når sommerens helgetrafikk setter inn.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Obligatorisk alkolås for buss i 2018

  Statens vegvesen har sendt forslag til lovbestemmelse og tilhørende forskrift om innføring av alkolås på høring. Påbudet vil i første omgang gjelde ordinære busser og minibusser, kategori M2 og M3. Kravet vil sannsynligvis tre i kraft i andre halvår 2018.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Viser fra 81 til 90 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no