Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Foto: Marit Grøttheim

  Passasjerrekord

  Buss er fortsatt hovedmotoren i kollektivtransporten i Norge, med nesten 60 prosent av passasjerene og 85 prosent av utkjørt distanse i følge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

 • Hvem skal betale?

  Kollektivtrafikken bør få ekstra høy prioritet i ny Nasjonal transportplan. Og vi må finne ut hvordan den miljøvennlige trafikkveksten skal finansieres. Hver nye kollektivreise har en nettokostnad på mellom ni og 49 kroner, og det blir behov for økt årlig driftstilskudd på inntil 6,9 milliarder. Det skriver Jon H. Stordrange og Jofri Lunde i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 1. august.

 • Feil rekkefølge

  Det er prisverdig at politikerne i Oslo og Akershus til slutt ble enige om Oslopakke 3. Men, skal man nå målet om en reduksjon i antall privatbiler gjennom bomringen på 15 prosent, må kapasiteten på kollektivtrafikktrafikksiden utvides samtidig som rushtidsavgiften innføres. Dette skriver Jofri Lunde og Jon H. Stordrange i et innlegg i Aftenposten 15. juli.

 • Ja i uravstemning

  Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet har i dag meddelt Riksmekleren at meklingsresultatet for Transportoverenskomsten og Godsavtalen av 15.06.16 nå er akseptert. Resultatet har som kjent vært ute til uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer.

 • Foreslå kandidater til Kollektivtrafikkprisen 2016

  For syvende gang skal Kollektivtrafikkforeningen dele ut Kollektivprisen, som skal være til inspirasjon og læring i bransjen. Prisen skal gå til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge.

 • Husk pass – også i Norden

  Det er som kjent passfrihet i Norden. Likevel bør man ha med pass eller gyldig førerkort for å kunne legitimere seg ved eventuell grensekontroll og ved ombordstigning i buss, båt, tog eller fly. I tillegg kan hoteller kreve legitimasjon ved innsjekking.

 • Høyere busskostnader

  Kostnadsindeksen for buss gikk opp med 0,6 prosent fra 1. kvartal 2015 til samme kvartal i 2016. Sammenlignet med 4. kvartal 2015 steg indeksen med 1,2 prosent i følge beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

 • NTP-innspill: Miljøvennlig trafikkvekst må finansieres

  Forventet trafikkvekst i byområdene skal håndteres med effektiv, attraktiv og miljøvennlig kollektivtrafikk. Da er forutsigbar finansiering og fremkommelighet for kollektivtrafikken avgjørende. Kapasiteten på kollektivtilbudet må bygges ut i forkant av byutviklingen. Dette har NHO Transport vektlagt i høringsuttalelsen til ny Nasjonal transportplan for 2018-2029.

 • Foto: Samferdselsdepartementet

  Fortgang i lovgivning for førerløse kjøretøy

  Regjeringen starter nå arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017 i følge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Lettere for utenlandske å jobbe lovlig

  Skatteetaten har laget en ny veiviser som gjør det enklere for utlendinger som kommer til Norge for å jobbe.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Viser fra 81 til 90 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no