Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Advokattjenester med rabatt for NHO-medlemmer

  En av medlemsfordelene i NHO er tilbud om forretningsjuridisk bistand med rabatt gjennom en avtale mellom NHO og Eurojuris.

 • NHO Transports generalforsamling 2016

  Det ble avholdt generalforsamling i NHO Transport 15. juni 2016. Foreningens styre ble gjenvalgt, det var kun mindre endringer i vararepresentantene.

 • Enighet i godsoppgjøret

  Det ble enighet i meklingen på Transportoverenskomsten i dag etter fem timers mekling på overtid. Det betyr at streik er unngått, og arbeidet går som normalt. Resultatet skal nå ut til uravstemning.

 • Meklingsstart i godsoppgjøret

  NHO Transport møtte i dag, mandag 13. juni, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet til mekling i godsoppgjøret. NHO Transport mekler parallelt med Norges Lastebileier-Forbund.

 • Ny nasjonal reiseplanlegger og kollektivselskapers kunngjøringsplikt

  Samferdselsdepartementet har gitt Statens Vegvesen i oppdrag å lansere en nasjonal, konkurransenøytral reiseplanleggingstjeneste. I denne forbindelse vil alle kollektivaktørers kunngjøringsplikt bli innskjerpet.

 • Øystein Svendsen, adm. dir. i Unibuss, foran de nye bussene. Foto: Unibuss

  Oppstart med 50 biogassbusser i Vestfold

  Nye miljøvennlige busser settes inn ved oppstart av ny anbudsperiode i Vestfold 1. juli, driftet av Unibuss som også kjører i dag.

 • Mekling Transportoverenskomsten 13. og 14 juni

  Partene på godssiden er innkalt til Riksmekleren 13. og 14. juni for mekling vedrørende Transportoverenskomsten. Meklingsfrist er satt til 14. juni klokken 24.00. Skulle ikke partene bli enige, blir det konflikt fra og med 15. juni klokken 06.00.

 • Foto: Christian Aubert

  Blandet innhold i Oslopakke 3

  Innholdet i Oslopakke 3 ble presentert på en presskonferanse mandag 6. juli. Det er grunn til å glede seg over omfattende planer for utbygging av kollektivtrafikktilbudet, men økte bomsatser og rushtidsavgift vil svi for godstransport og turbiloperatører.

 • Meklingsresultat for Bussbransjeavtalen vedtatt

  Meklingen vedrørende Bussbransjeavtalen ble avsluttet 5. mai. Nå har arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer vedtatt resultatet i uravstemning.

 • Superbuss gir miljøvennlig transport

  ”Innføring av BRT-systemer (Bus Rapid Transit) kan være viktig for å oppfylle nullvekstmålet.” Dette står å lese i forordet til en ny rapport fra Vegvesenet om superbussløsninger.

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Viser fra 91 til 100 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no