Søk

Du er her:

________________

Lever
Årsoppgave 2017
Klikk her

––––––––––––––––––––––––

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

Nyheter

 • Manglende erfaring med vinterføre gir høy risiko for ulykker

  Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Få endringer på transportsektoren i revidert budsjett

  Regjeringen presenterte i dag sitt forslag til revidert budsjett for 2016. Dette tar primært høyde for økende arbeidsledighet på Sør-Vestlandet og et lavere antall asylsøkere enn beregnet i opprinnelig budsjett. Det er kun mindre endringer for transportsektoren.

 • Høring om ny regionreform

  Stortinget har for tiden et forslag til regionreform til behandling. Denne kan medføre at dagens 19 fylkeskommuner erstattes av 10 til 12 folkevalgte regioner, noe som vil måtte medføre endringer i organiseringen av kollektivtrafikken.

 • Fremtidens teknologi for transport

  NHO Transport arrangerer fagseminar 15. juni for å få vite mer om hvor langt den teknologiske utviklingen for transport egentlig er kommet. Etter seminaret avholdes NHO Transports generalforsamling, og det blir sosial samling på kvelden.

 • Enighet på bussiden

  Det ble oppnådd enighet i meklingen om Bussbransjeavtalen i dag klokken 09.00. Partene hadde da meklet på overtid i ni timer, og enigheten medfører at alle busser skal gå som normalt.

 • Meklingsinnspurt i transportoppgjøret

  NHO Transport møtte i dag Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet til mekling i oppgjøret for Bussbransjeavtalen. NHO Transport mekler parallelt med Nettbuss/Spekter.

 • Urealistisk investeringsnivå i KVU Oslo-Navet

  I NHO Transports høringsuttalelse er fullverdige og mer kostnadseffektive alternativer spilt inn til Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. – En større del av kollektivtilbudet innenfor Ring 3 i Oslo bør betjenes av høystandard bussløsning eller superbuss i egen trasé, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde.

 • Kravoverlevering for gods

  Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden for transportsektoren møttes fredag 29. april for å utveksle krav knyttet til Transportoverenskomsten foran årets tariffoppgjør. Overenskomsten gjelder for alle tariffbundne godsbedrifter i NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund.

 • Mekling og varsel om plassfratredelse

  Partene i bussoppgjøret er innkalt til mekling hos Riksmekleren 3.–4. mai. Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli konflikt fra arbeidstidens begynnelse torsdag 5. mai.

 • Juks ved avleggelse av førerprøve

  NRK fortalte i går kveld at det foregår omfattende juks ved avleggelse av førerprøve, og Vegdirektoratet vedgikk at etaten ikke har tilstrekkelig kontroll. Problemet med juks gjelder for alle førerkortklasser.

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Viser fra 91 til 100 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no