Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Foto: Marit Grøttheim

  Forslag om lavutslippssoner for dieselbiler

  Kommuner som har dokumenterte utfordringer med lokal luftkvalitet, NOx, kan kreve gebyr fra dieselbiler, differensiert ut fra euroklasse og vektklasse. Det foreslår Samferdselsdepartementet i en ny forskrift om lavutslippssoner som har vært ute på høring.

 • Husk oppmeldingsfristen til yrkesteorieksamen

  Fristen for å melde seg opp til yrkesteorieksamen dette semesteret er 15. september. Eksamen blir avholdt 2. desember. Man må selv melde seg opp til eksamen som privatist, men opplæringskontorene kan bistå om nødvendig.

 • Frist for yrkessjåførkompetanse er 10. september

  Vegvesenet minner om at alle lastebilsjåfører som driver med godstransport i yrkessammenheng må ha yrkessjåførkompetanse.

 • Tilbud fra Næringslivets skole

  Trenger du kompetanseheving innen ledelse, HMS, lover og regler, HR, Excel og personlig utvikling/kommunikasjon? Næringslivets skole tilbyr nå 20 prosent rabatt ved påmelding før 31. august.

 • Godt HMS-arbeid lønner seg

  Nå har godsbedrifter en god mulighet for å styrke arbeidsmiljøarbeidet. Treparts bransjeprogram transport arrangerer seminar der du kan lære mer om hvordan godt HMS-arbeid lønner seg.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Kontrollfokus på verstingbedriftene

  EU vil ha tryggere tungtransport. Fra våren 2018 innføres et felles system for alle EU-land som gjør det mulig å plukke ut selskap med dårlig sikkerhetshistorikk ved kontroller.

 • Krever rapportering om standardisering

  Samferdselsdepartementet sendte før ferien brev til alle fylkeskommuner, hvor de ber om tilbakemelding på hvor langt de har kommet med hensyn til bruk av standard bussmateriell, samordning ved innkjøp og innføring av standardkontrakter. I brevet understrekes behovet for kostnadseffektive innkjøp og anbud for å kunne styrke kollektivtrafikken.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Passasjerrekord

  Buss er fortsatt hovedmotoren i kollektivtransporten i Norge, med nesten 60 prosent av passasjerene og 85 prosent av utkjørt distanse i følge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

 • Hvem skal betale?

  Kollektivtrafikken bør få ekstra høy prioritet i ny Nasjonal transportplan. Og vi må finne ut hvordan den miljøvennlige trafikkveksten skal finansieres. Hver nye kollektivreise har en nettokostnad på mellom ni og 49 kroner, og det blir behov for økt årlig driftstilskudd på inntil 6,9 milliarder. Det skriver Jon H. Stordrange og Jofri Lunde i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 1. august.

 • Feil rekkefølge

  Det er prisverdig at politikerne i Oslo og Akershus til slutt ble enige om Oslopakke 3. Men, skal man nå målet om en reduksjon i antall privatbiler gjennom bomringen på 15 prosent, må kapasiteten på kollektivtrafikktrafikksiden utvides samtidig som rushtidsavgiften innføres. Dette skriver Jofri Lunde og Jon H. Stordrange i et innlegg i Aftenposten 15. juli.

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Viser fra 91 til 100 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no