Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Nyheter
  • > Ber om mer tid til å besvare ESAs spørsmål om taxi

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Ber om mer tid til å besvare ESAs spørsmål om taxi

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 22.06.2017
Samferdselsdepartementet fikk opprinnelig utsatt fristen for å besvare ESAs innvendinger mot den såkalte antallsbegrensningen eller behovsprøvingen av antall taxiløyver til 21.06.17. Departementet understreker at man trenger lengre tid for å vurdere alle forslag til endringer av taxireguleringene.

Samferdselsdepartementet ber nå om ytterligere utsettelse, helt til 21.12.17. Det understrekes at ESAs krav om oppheving av antallsbegrensningen, Delingsøkonomiutvalgets omfattende forslag til dereguleringer og departementets eget forslag om å oppheve tilslutningsretten og -plikten må ses i sammenheng og vurderes samlet.

– Dette samsvarer helt med NHO Transports forslag til videre behandling gitt i innlegg i Aftenposten og Dagens Næringsliv 14.06.17 og 15.06.17. I tillegg har Stortingets transportkomite anmerket det samme i sin innstilling vedørende ny Nasjonal transportplan. Det er imidlertid stortingsvalg i september, og utsettelsen kan dermed medføre at en ny regjering må sluttbehandle alle forslag til endringer i reguleringene på taxisiden, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Samferdselsdepartementet legger i sitt svar til ESA stor vekt på behovet for å finne løsninger som sikrer nødvendige taxitjenester i både byene og distriktene. I tillegg er man opptatt av sikkerheten til passasjerer og sjåfører. Samferdselsdepartementet fremmet imidlertid 16.06.17 en proposisjon om endringer i Yrkestransportloven. Dette forslaget innebærer at øvre aldersgrense for løyve heves til 75 år. I tillegg gis klare regler for hva som er lovlig samkjøring i forhold til Yrkestransportlovens krav vedrørende "persontransport mot vederlag".

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no