Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Utvidelse av E 18 fra Lysaker til Strand vil gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Foto: Christian Aubert
Utvidelse av E 18 fra Lysaker til Strand vil gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Foto: Christian Aubert

Blandet innhold i Oslopakke 3

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 07.06.2016
Innholdet i Oslopakke 3 ble presentert på en presskonferanse mandag 6. juli. Det er grunn til å glede seg over omfattende planer for utbygging av kollektivtrafikktilbudet, men økte bomsatser og rushtidsavgift vil svi for godstransport og turbiloperatører.

Dette er en avtale mellom politikerne i Oslo og Akershus, og Oslopakke 3 legger premissene for utbygging av lokal kollektivtrafikk samt vei- og sykkeltrasénett i hovedstadsområdet de kommende årene. De ulike parter har forhandlet i tre uker på overtid for å bli enige om innholdet i Oslopakke 3, som er et skjørt politisk kompromiss. En liten endring i ettertid kan dermed velte hele avtalen, noe som gjør det svært vanskelig å få justert elementer i "pakken". Hele avtalen har en kostnadsramme på 50 milliarder, hvorav 73 prosent skal gå til kollektivformål. Resten er allokert til utbygging av sykkelveier og første del av ny trasé for E-18 fra Lysaker til Strand. Videre utbygging av E-18 mot Sandvika og Asker må komme på et senere tidspunkt.

 

Økt fremkommelighet for buss

– Det er positivt at det er lagt opp til økt fremkommelighet for buss, spesielt ved utbygging av E-18 fra Lysaker til Strand. I tillegg er det positivt at man får ny T-banetunnel, nytt signalanlegg samt T-banetraseer både til Fornebu og A-hus. Så må man ta med i betraktning at togutbyggingen i form av InterCity-tilbudet kommer i tillegg til Oslopakke 3, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 

Unødig kostnadskrevende løsning

Det er imidlertid ikke alt som er like positivt. – Det er vanskelig å forstå at politikerne insiterer på å bygge trikkelinjer langs Ring 2 og til Tonsenhagen når man vet at superbuss er et fullverdig og langt rimeligere alternativ. Man legger også opp til en kraftig økning av bompengesatsene og innføring av rushtidsavgift fra og med 01.03.17, noe som skal redusere antall privatbiler gjennom bomringen med 15 prosent. Det er høyst uklart om man innen den tid vil være i stand til å øke kapasiteten på kollektivsiden slik at man kan ta hånd om nye passasjerer på en tilfredsstillende måte, sier Stordrange.

Urbanet Analyse har fastslått at hver ny kollektivreise medfører ekstra driftskostnader på 10-12 kroner netto, og Oslopakke 3 gir ikke noe svar på hvordan disse kostnadene skal finansieres. – Dette er en problemstilling NHO Transport vil forfølge i forbindelse med Stortingets behandling av ny Nasjonal Transportplan våren 2017, sier Stordrange.

 

Nye bompengepriser gir høy belastning av varetransporten

Oslopakke 3 byr på en gradvis innfasing av bomavgifter for elbiler. – Dette er et fornuftig forslag, fordi elbiler opptar samme plassen på veien som en bensin- eller dieselbil.

 

Kilde tabell: Aftenposten

Men, bompengesatsene for tunge kjøretøy er det største ankepunktet mot Oslopakke 3. Det vil koste hele 190 kroner å passere bomringen til Oslo med et Euro 5 eller lavere gradert kjøretøy over 3.500 kg etter 01.03.17. Utenom rushtiden blir taksten 160 kroner. Det er mer enn tre ganger så høy takst som for personbiler, men forholdet burde være en til to. Dette gir økte kostnader for varetransportører og turbiloperatører, som ikke nødvendigvis kan veltes over på kundene, avslutter Stordrange.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no