Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bybussen holder det den lover

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 17.02.2017
I tre år har forskningsprogrammet EMIROAD analysert avgasser og utslipp fra ulike kjøretøy. Nå er det gjennomført målinger også i virkelig trafikk, og funnene for bybussene bekrefter tidlige resultater: Utslipp som gir opphav til lokal luftforurensing, som NOx og partikler, er lave for tunge kjøretøy med Euro VI-motorer. Personbiler med Euro 6 motorteknologi har rundt tre ganger så høye utslipp.

EMIROAD, Emissions from Road Transport Vehicles, har forsket på betydningen av motorteknologier og muligheter innen alternative energibærere.

 

Dokumenterte resultater

sluttseminaret hos Statens vegvesen 9. februar ble resultatene for bybuss versus personbil presentert, utslipp fra diesel- og bensinbiler og kjennetegn ved eierne av elbiler og hybridbiler er også analysert. Transportøkonomisk institutt har, i samarbeid med VTT i Finland, utført de ulike analysene.

Les mer om utslippsresultatene for bybusser her

Se alle publikasjonene fra EMIROAD

 

Ny kunnskap, effektive tiltak

Reduksjoner i utslipp av klimagasser og lokal luftforurensing bør så langt som mulig skje samtidig, og ny kunnskap om hva kjøretøy slipper ut i reell trafikk er et viktig grunnlag for å kunne utvikle effektive tiltak og virkemidler videre. Det skriver Statens vegvesen om EMIROAD.

NHO Transport er en av samfunnsaktørene som ble utfordret til å kommentere resultatene på seminaret 9. februar.

– Det er svært positivt at renseteknologien for Euro VI-busser fungerer så godt. Dette bør få konsekvenser for praktisk innkjøpspolitikk. Euro VI-busser med bærekraftig biodrivstoff bør være et reelt alternativ for kollektivtrafikken også i byområdene, sa Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Hun argumenterte også for at bussen skal gis prioritet fremfor personbilen i byområdene, for å sikre effektiv og miljøvennlig fremkommelighet og reduserte utslipp.

– Det er behov for mer dokumentert kunnskap, blant annet på batteriteknologi for buss. Vi har bedt Statens vegvesen innhente en objektiv analyse av fordeler og ulemper ved hurtiglading versus lading over natten på depotene. Dette vil ha stor verdi for alle interessenter ved anskaffelse og drift av kollektivtrafikktjenester i kommende år, sier Lunde.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no