Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Et politisk mål i NTP 2018-2029 er at trafikkveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Foto: Marit Grøttheim
Et politisk mål i NTP 2018-2029 er at trafikkveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Foto: Marit Grøttheim

Delta på NHO Transports fagseminar 14. juni

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 03.05.2017
Vi stiller spørsmålet: Hva betyr Nasjonal transportplan, regionreformen og klimamålene for kollektivtrafikken? Og håper å få gode faglige og politiske svar.

Programmet for NHO Transports faste fagseminar på våren er nå klart. Leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup, er blant foredragsholderne. Det er også forsker Rolf Hagman fra Transportøkonomisk institutt (TØI), sammen med flere andre fagfolk og politikere.

Program og Påmelding

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no