Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Nyheter
  • > Differensiert arbeidsgiveravgift kan bli gjeninnført

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Differensiert arbeidsgiveravgift kan bli gjeninnført

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 13.06.2017
Regjeringen har nå varslet at differensierte satser for arbeidsgiveravgift kan bli gjeninnført fra og med 1. januar 2018. Dette er et viktig virkemiddel for å styrke næringsliv og sysselsetting i distriktene, og dette har lenge vært en prioritert sak for NHO-fellesskapet.

Den differensierte arbeidsgiveravgiften ble i 2013 ansett som å stride mot EUs regler for støtte, men etter en del runder ble denne oppretthold for alle sektorer med unntak av transport, energi og finans. Den differensierte arbeidsgiveravgiften ble dermed avviklet for de nevnte næringer per 1. juli 2014. Regjeringen kom da med noen kompenserende tiltak, som for transportsektorens del hovedsakelig besto av ekstramidler til veivedlikehold og utbygging i distriktene.

– Vi er svært glade for at Europakommisjonen og ESA nå har snudd i denne saken, og igjen åpner for visse støtteordninger for å kompensere for ekstra kostnader ved å være lokalisert i mindre sentrale strøk. Vi har samarbeidet godt med øvrige deler av NHO i denne saken siden 2013, og det er gledelig at man nå har fått konkrete resultater, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Endringene i EU-regelverket må nå innlemmes i EØS-avtalen, noe som forhåpentligvis vil skje i løpet av høsten. Regjeringen regner dermed med at differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren kan komme som en del av statsbudsjettet for 2018 og iverksettes fra og med 1. januar neste år.

Les regjeringens pressemelding her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no