Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Etterlyser like konkurransevilkår

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 15.06.2017
Dagens Næringsliv hadde en lederartikkel om drosjemarkedet 9. juni, og Aftenposten hadde samme dag en kommentarartikkel om dette temaet. Begge media gir et misvisende inntrykk av at ESA har bedt Norge om å oppheve løyveplikten på drosjesiden. ESA har på sin side kun anmodet Norge om å fjerne den såkalte antallsbegrensingen eller behovsprøvingen av antall løyver i et distrikt.

NHO Transport har forsøkt å korrigere denne misoppfatningen i to ulike innlegg i henholdsvis Aftenposten og Dagens Næringsliv 14. og 15. juni. Foreningen understreker samtidig at hovedutfordringen i drosjemarkedet er at tradisjonelle og nye aktører har høyst ulike konkurransevilkår. Det påpekes også at det foreligger mange forslag til hvordan drosjenæringen bør reguleres på sikt og at Samferdselsdepartementet nå bør komme med et samordnet og helhetlig forslag til hvordan drosjemarkedet skal reguleres i fremtiden.

– Det er interessant at Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i sin innstilling vedrørende Nasjonal transportplan ber om det samme. Her skriver en samlet komite at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med eventuelle endringer i drosjenæringen på en egnet måte, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange

 

Innlegg i Aftenposten 14.06.17:

Klokkene ringer for drosjenæringen

Joachim Lund harselerer over drosjenæringen i en kommentarartikkel i Aftenposten 9. juni. Han ønsker tydeligvis å få fjernet løyveordningen, men kommentatoren gir et noe misvisende inntrykk av at ESA mener hele løyveordningen er i strid med EØS-reglene. ESA har kun kritisert den norske behovsprøvingen, som gir myndighetene anledning til å sette begrensinger på antall løyver i et løyvedistrikt.  

Joachim Lund har imidlertid rett i at det har kommet mange forslag til hvordan drosjemarkedet bør reguleres på sikt. Hovedutfordringen er at den tradisjonelle delen av bransjen og nye aktører har høyst forskjellige konkurransevilkår. Mens de ordinære operatørene er overregulert, har nye aktører forsøkt å operere uten å ta hensyn til ulike begrensinger. Dermed må den tradisjonelle delen av markedet dereguleres, og det må  fastsettes krav til nye operatører. På denne måten kan de konkurransemessige skjevhetene utlignes og man får et mer velfungerende marked.  

Samferdselsdepartementet bør på denne bakgrunn raskt komme med et samordnet og helhetlig forslag til hvordan drosjenæringen skal reguleres på sikt. Målet må være å sikre et velfungerende, kostnadseffektivt og kundeorientert drosjetilbud over hele landet, og dette må være tilgjengelig på elektroniske plattformer, via telefon og på holdeplasser for å kunne betjene alle kundegrupper. For å få til dette, kan det faktisk vise seg å være riktig å skjerpe kravene til løyvehaverne fremfor å skrote hele ordningen.

Jon H. Stordrange
administrerende direktør
NHO Transport

 

 

Innlegg i Dagens Næringsliv 15.06.17:

Uriktig om taxi-markedet

DN har 9. juni en lederartikkel om regulering av taximarkedet. Avisen har rett når de hevder at aktører som Uber ikke må få diktere rammebetingelsene for taximarkedet. Avisen tar derimot feil når den påstår at ESA mener ordningen med løyver strider mot EØS-avtalen. ESA har derimot vært kritisk til den såkalte behovsprøvingen eller antallsbegrensningen, som medfører at myndighetene kan sette et tak på antall løyver i et løyvedistrikt.

DNs lederartikkel berører imidlertid ikke kjernen av problemstillingene i taxi-markedet, nemlig at tradisjonelle og nye aktører har høyst ulike konkurransevilkår. Mens den tradisjonelle delen av markedet er overregulert, opererer nye aktører uten begrensinger. Man må dermed redusere kravene til de tradisjonelle operatørene og innføre visse begrensinger for de nye aktørene for å få eliminert de konkurransemessige skjevhetene.

Det har kommet mange forslag til hvordan dette kan gjøres. Delingsøkonomiutvalget ønsker å fjerne alle reguleringer, ESA vil droppe behovsprøvingen og Samferdselsdepartementet har foreslått å avvikle plikten og retten til å være tilsluttet en sentral. Det er dermed på tide at Samferdselsdepartementet kommer med et samordnet og helhetlig forslag til hvordan taxi-markedet skal reguleres på sikt. Et slikt forslag er nødvendig for å skape en viss grad av forutsigbarhet for en viktig og samfunnsnyttig bransje.

Jon H. Stordrange
administrerende direktør
NHO Transport

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no