Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Fornyelse av allmenngjøringsforskriften

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 03.04.2017
Tariffnemnda vedtok 31. mars å forlenge allmenngjøringen innen gods og turbil. Allmenngjøringen innbefatter både minstelønn og dekning av eventuelle utgifter til kost og losji. De nye forskriftene vil først tre i kraft i midten av april slik at disse vil inkludere tilleggene gitt under vårens mellomoppgjør.

Formelt sett er det Bussbransjeavtalens turbilkapittel og Godsavtalen/Transportoverenskomsten som er allmenngjort. Forskriftene om allmenngjøring må fornyes etter hvert hovedoppgjør, og Yrkestrafikkforbundet begjærte fornyelse allerede i juni og juli. Begjæringen var på høring i høst, og NHO Transport har støttet en fornyelse av allmenngjøringsforskriften både på gods- og turbilsiden.

– De opprinnelige forskriftene var fra 2015, og på turbilsiden har denne kun vært virksom i én sommersesong så langt. Det er viktig at man får mer erfaring før man eventuelt opphever allmenngjøringen, og heldigvis fikk vi høsten 2015 justert forskriftenes omfangsbestemmelser slik at forskriftene nå gjelder ved all nasjonal transport utført av norske eller utenlandske aktører basert på EUs kabotasjeregelverk, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 

Kjøper av transporttjenester må kontrollere

Flere av de gamle vest-europeiske landene har de siste årene innført en generell minstelønn eller en minstesats for transportsektoren for å sikre utenlandske arbeidstakere akseptable lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg kommer ønsket om å skape mer like konkurransevilkår mellom lokale og utenlandske aktører.

– Man har imidlertid visse problemer med å kontrollere hvorvidt utenlandske selskaper overholder forskriftene og betaler den fastsatte minstelønnen. Det er derfor viktig at kjøper av transporttjenester blir klar over sitt solidaransvar og kontrollerer at leverandører av transporttjenester overholder forskriftene, sier Stordrange.

Forskriftene vil bli tilgjengelige på transport.no straks disse er klare fra Arbeidsdepartementets side. Utover nye minstelønnssatser vil det være små justeringer i forhold til dagens forskriftstekster.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no