Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Nyheter
  • > Forslag om prisopplysning og oppheving av hovederverv i drosjetransport

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Forslag om prisopplysning og oppheving av hovederverv i drosjetransport

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 09.11.2017
NHO Transport ga nylig sitt høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag om å blant annet "uoppfordret å gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". I tillegg foreslås det å oppheve kravet om hovederverv for løyvehavere og sjåfører.

NHO Transport støtter departementets vurdering i forhold til forbrukernes interesser og det å "uoppfordret gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". Tiltak for god prisinformasjon og prisgjennomsiktighet vil bidra til et mer attraktivt taxitilbud, og skape mer åpenhet for en viktig bidragsyter i kollektivtilbudet. Det er likevel viktig å understreke forskjellen mellom spotmarkedet og bestillingsmarkedet, hvor det for sistnevnte i dag er normalt å bli tilbudt en pris før reisen.

Spotmarkedet preges av andre mekanismer, og NHO Transport understreker at det ved akutte situasjoner kan være nødvendig å unngå det å "uoppfordret gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". Dette kan være ved sykdomstilfeller eller spesielle trafikale utfordringer. Kravet om pristilbud forutsetter også at passasjerene angir eksakt bestemmelsessted.

NHO Transport støtter i hovedsak en oppheving av kravet om at drosjeyrket skal være løyvehavers hovederverv, og ser på dette som en naturlig utvikling. Det er derimot viktig at driveplikten opprettholdes som i dag, for å sikre et tilgjengelig og godt taxitilbud. 

Les vårt høringssvar her

 

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no