Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Frivillig samarbeid på turbilsiden

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 22.02.2017
BusGroup Norway ble lansert denne uken og er et samarbeidsnettverk for norske turbilselskaper. Målet er å gjøre den norske bransjen mer konkurransedyktig i forhold til utenlandske aktører ved å tilby en felles skybasert IT-plattform med mange fremtidsrettede funksjoner. I tillegg satser man på et viss salgssamarbeid med sikte på å redusere kostbar tom- eller posisjonskjøring.

Den it-messige delen av nettverkstilbudet skal effektivisere den daglige driften av turbusselskaper gjennom bistand og felles løsninger innen salg, markedsføring, økonomi, innkjøp, kvalitet, miljø og kjøreplanlegging. Konseptet "aldri tom buss" er også en del av nettverkstilbudet og skal medføre at kostbar og lite miljøvennlig tomkjøring minimaliseres. En viss frakt av gods kan eksempelvis være et alternativ for å få bedre kapasitetsutnyttelse.
 

Oslo Buss står bak initiativet, men BusGroup Norway vil bli drevet som et selvstendig og uavhengig nettverksselskap. Andre selskaper kan tegne medlemskap, og det vil på sikt bli åpnet for at medlemmene kan bli med på eiersiden. Initiativtakerne ser at norske turbilselskaper stort sett er ganske små i forhold til utenlandske aktører, og BusGroup skal bidra til at disse blir mer konkurransedyktige via tilgang til nye og effektive IT-verktøy og samarbeidsmuligheter.

For mer informasjon: http://busslandslaget.no/

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no