Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Garantisum for løyve for 2018

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 13.11.2017
Samferdselsdepartementet kunngjorde 9. november 2017 en mindre endring ved å oppheve tidligere rundskriv for garantisum for løyve 2018.

Søkere om løyve er i dag pålagt å legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro (ca. 81 000 NOK). For løyver utover dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro (ca. 45 000 NOK) for hvert løyve. Det presiseres at i perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 er garantisummen etter avrunding satt til 84 000 kr for det første løyvet, og 47 000 for det påfølgende løyvet i hver løyvekategori.

Endringen omhandler følgende punkt. Når en garanti avløser en annen, regnes dette for ombytting av garanti. Dette gjelder både ved skifte av garantist og ved opptrapping og nedtrapping av tallet på løyver. Ved ombytting av garanti må garantisummen regnes på grunnlag av de nye garantisummene for alle løyvene til løyvehaveren.

Les rundskrivet fra Samferdselsdepartementet her:

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no