Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Nyheter
  • > Gi dine innspill til ny norsk standard for bussmateriell

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Gi dine innspill til ny norsk standard for bussmateriell

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 17.02.2017
Et forslag til norsk standard for "Persontransport - Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport" er nå på offentlig høring. Frist for å levere kommentarer er 1. mai 2017.

– Standarden skal bidra til forenkling, forutsigbarhet og større kostnadseffektivitet ved anskaffelser og gjenbruk av materiell. Dette er et viktig tiltak i arbeidet med profesjonalisering av de offentlige anskaffelsene, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Forslag til ny norsk standard

– NHO Transport oppfordrer alle interessenter til å gjennomgå forslaget og levere eventuelle kommentarer. Våre medlemsbedrifter kan enten levere egne høringssvar direkte til Standard Norge eller formidle konkrete endringsforslag til administrasjonen senest 21. april.

Høringskommentarer leveres til Standard Norge 

Brukerveiledning for å avgi høringssvar

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no