Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Nyheter
  • > Grønn skattekommisjon overser et viktig virkemiddel

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Grønn skattekommisjon overser et viktig virkemiddel

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 16.03.2016
Nullvekstmålet krever en betydelig vekst i kollektivreiser. Dette er et viktig virkemiddel for å oppnå utslippsreduksjoner i transportsektoren. Det blir for snevert når skattekommisjonen kun vektlegger nye avgiftsstrukturer og avgiftsøkninger. Dette sier NHO Transport i høringssvar på NOU 2015: Sett pris på miljøet.

Generelt er NHO Transport positiv til hovedinnretningen i forslaget til Grønn skattekommisjon, og er enig i at den som forurenser tar hensyn til den skaden som påføres samfunnet. Foreningen støtter avgifter som gir insentiver til å ta i bruk miljøvennlig teknologi.

Samtidig må det ikke innføres avgifter som reduserer de virkemidlene som bidrar til å nå målet om reduserte utslipp. Å erstatte en bilreise med en bussreise vil som regel gi betydelig miljøgevinst. Det arbeides også kontinuerlig med å utvikle ny teknologi som reduserer utslippene ytterligere.

 

Miljøet kan tape

Det forventes en stor befolkningsvekst i byene og økt behov for reiser. Kollektivtrafikkens miljøoppgave er å  ta denne trafikkveksten. Det vil bety økte driftskostnader som krever tilskudd, siden billettinntektene kun dekker en del av kostnadene – hver påstigning koster 10 kroner i følge beregninger fra Urbanet Analyse. Økte avgifter til kollektivtrafikken vil i stor grad være et nullsumsregnskap for miljøet, men det gir økte utgifter for det offentlige hvis det gis kompensasjon. Der økte utgifter ikke kompenseres, og for kommersielle bussruter, kan konsekvensen bli at selskapene blir nødt til å øke billettprisen eller redusere tilbudet. Dette kan føre til økt biltrafikk, og økt belastning på miljøet.

Høringssvar fra NHO Transport på NOU 2015: Sett pris på miljøet

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no