Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Høring om Nasjonal transportplan

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 26.04.2017
NHO Transport deltok på høringsmøte om forslag til ny Nasjonal transportplan i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité 26. april. Det ble blant annet reist spørsmål om ekspressbussenes situasjon.

I sin innledning la NHO Transport hovedvekten på behovet for økte driftsmidler etter hvert som antall passasjerer øker som en konsekvens av nullvekstmålet. Dette tilsier at all vekst i reisebehovet i de større byene skal tas med gange, sykkel og kollektiv.

 

- Det er positivt at man i Nasjonal transportplan erkjenner at det er behov for økte driftsmidler til fylkeskommunene. Man må imidlertid være langt mer konkrete med hensyn til beløp og opptrapping i de kommende Byutredningene og i handlingsplan for kollektivtrafikken, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 

Foreningen trakk frem det samme når det gjelder fremkommelighet.

 

- Nasjonal transportplan gir en god beskrivelse av fordeler og nødvendigheten av bedre fremkommelighet, men er lite konkret med hensyn til tiltak. Det er dermed behov for å angi mer detaljerte tiltak i Byutredningene og handlingsplanen, sier Stordrange.

 

Ekspressbussenes betydning og utfordringer ble også kommentert. Ifølge forslag til ny Nasjonal transportplan vil regjeringen føre en liberal ekspressbusspolitikk.

 

- Politikerne må tydelig angi hva en liberal ekspressbusspolitikk betyr og hva den skal inneholde. NHO Transport leverte komiteen fem forslag til tiltak for å bedre ekspressbussenes rammebetingelser, noe vi vil følge opp den videre behandlingen, avslutter Stordrange.

 

 

Les NHO Transports notat til komiteen her.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no