Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Høring om ny regionreform

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 10.05.2016
Stortinget har for tiden et forslag til regionreform til behandling. Denne kan medføre at dagens 19 fylkeskommuner erstattes av 10 til 12 folkevalgte regioner, noe som vil måtte medføre endringer i organiseringen av kollektivtrafikken.

Som et ledd i behandlingen, avholdt Stortingets kommunal- og forvaltningskomite høringsmøter 9. mai. NHO Transport deltok på ett av disse for å understreke hvilke konsekvenser en regionreform bør få for kollektivtrafikken. Foreningen startet med å vise til følgende anførsel i Samferdselsdepartementets budsjett for 2016:

”For å få fleire til å reise med kollektivtransport må den bli oppfatta som eit konkurransedyktig alternativ til personbil. Ansvaret for kollektivtrafikken er fordelt på fleire forvaltningsnivå og fleire etater. Ei sentral utfordring for å gjere kollektivtrafikken konkurransedyktig og attraktiv er å samordne utvikling av tilbodet på tvers av forvaltningsnivå, etatane, transportmidla og transportselskapa.”

Fra NHO Transports side ble dagens fragmenterte ansvarsforhold ved innkjøp av persontransporttjenester eksemplifisert. Det ble også påvist at ansvaret er pulverisert når det gjelder utbygging og vedlikehold av infrastruktur.

– En regionreform må danne grunnlaget for en klarere og mer effektiv organisering enn dagens fylkesstruktur tillater. Hvis ansvaret for kollektivtrafikken overføres til et regionalt nivå, vil man lettere kunne legge naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner til grunn ved planlegging og utbygging av kollektivtilbud. I tillegg vil politiske virkemidler som køprising og parkeringsrestriksjoner få større effekt hvis de ses i en større sammenheng, og større regioner vil gjøre det mulig å redusere dagens administrasjon på fylkesnivå. Alt i alt vil dette gi mer kollektivtrafikk for pengene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Foreningen understreket også at en endret organisering må medføre en gjennomgang av ansvars- og oppgavefordelingen mellom anbudsgiver og operatør. Dette er spesielt viktig i forhold til risiko og ruteplanlegging.

– Vi understreket også behovet for et sentralt koordinerende organ over regionsnivået. Dette kan eksempelvis ivaretas av Vegdirektoratet, som skal nedfelle felles prinsipper for kjøp av persontransporttjenester. Dette må innbefatte økt bruk av standard kontrakter, anbudsgrunnlag og materiell, avslutter Stordrange.

Les NHO Transports notat til komiteen her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no