Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Kontroversielt om taxi-reguleringer

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 06.02.2017
Delingsøkonomiutvalget overleverte sin innstilling til finansminister Siv Jensen i formiddag. Utvalget har jobbet svært hurtig, og innstillingen vil nok skape debatt de kommende måneder.

Utvalget ble nedsatt på vårparten og har hatt en bred sammensetning. Arbeidet har vært ledet av Tommy Staahl Gabrielsen, og innstillingen blir nå sendt på en bred høringsrunde.

Delingsøkonomiutvalgets innstilling

– Det er positivt at utvalget skisserer løsninger som medfører at alle nye aktører, som utelukkende baserer sin virksomhet på elektronisk tjenesteformidling, også må betale skatt. På den måten må alle bidra til velferdssamfunnet, og det skapes mer like konkurransevilkår mellom nye og tradisjonelle aktører, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 

Går inn på Samferdselsdepartementets ansvarsområde

Han synes også det er positivt at utvalget griper fatt i utfordringene knyttet til arbeidsgiver- kontra arbeidstakerrollen i de nye selskapene. På den annen side er Stordrange mindre begeistret for forslagene til endringer av taxi-reguleringene. Utvalget foreslår blant annet å fjerne løyvesystemet, kjøreplikten og behovsprøvingen.

– Slike endringer i Yrkestransportloven er Samferdselsdepartementets ansvar, og dette departementet har nylig sendt ut andre forslag til endringer på høring. Departementet ønsker blant annet å oppheve tilknytningsplikten, men foreslår ingen endringer med hensyn til løyve, kjøreplikt og behovsprøving, sier Stordrange.

Samferdselsdepartementets forslag til endring av Yrkestransportloven

 

Taximedlemmer i NHO Transport inviteres til høringsmøte

NHO Transport vil avgi høringsuttalelser både i forhold til Delingsøkonomiutvalgets innstilling og Samferdselsdepartementets forslag til endringer i Yrkestransportloven. Foreningens taxi-medlemmer er på denne bakgrunn invitert til et møte 23.03.17 for å si sin mening om innholdet i de to dokumentene.

Påmelding til medlemsmøte

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no