Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Like konkurransevilkår på turbilsiden

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 07.08.2017
Dagens Næringsliv hadde 29. juli en artikkel om «buss for tog», hvor blant annet konkurranseforholdet mellom norske og utenlandske turbilselskaper ble nevnt. En sjåfør hevdet at utenlandske kollegaer tjente 30 kroner per time, men det fremgikk ikke av artikkelen at allmenngjort lønnssats for turbilsjåfører på nasjonale oppdrag er kroner 154,57. Dette ble fulgt opp via et innlegg fra NHO Transports side 5. august, hvor også oppdragsgivernes solidariske ansvar for riktig sjåførlønn blir understreket.

Like konkurransevilkår

 

Dagens Næringsliv har 29. juli en artikkel om «buss for tog». Denne virksomheten har hatt et betydelig omfang de siste årene, og det er riktig at «buss for tog» har vært viktig for norske aktører etter hvert som utenlandske selskaper har utkonkurrert norske turbiloperatører i turistmarkedet ved hjelp av lave lønnskostnader.

 

Nevnte artikkel inneholder intervju med to sjåfører, og en av disse hevder at øst-europeiske sjåfører henter turistgrupper på Gardermoen og får 30 kroner i timelønn. Busselskaper fra andre EU- og EØS-land har anledning til å ta såkalte nasjonale oppdrag på midlertidig basis. Det er imidlertid viktig å få frem at minstelønnssatsen på kroner 154,57  per time for turbilsjåfører er allmenngjort, og både utenlandske og norske sjåfører som driver nasjonal transport skal dermed minst lønnes på dette nivået.

 

På den annen side er det dessverre svært vanskelig og tidkrevende for Arbeidstilsynet å kontrollere at utenlandske sjåfører virkelig får utbetalt allmenngjort lønnssats i hjemlandet. Oppdragsgiver er imidlertid solidarisk ansvarlig for at sjåførene får korrekt lønn, og myndighetene kan dermed også sanksjonere dette leddet i verdikjeden.

 

Det er dermed svært viktig at transportkjøperne krever nødvendig lønnsdokumentasjon av sine underleverandører. På den måten kan de effektivt bidra til at utenlandske sjåfører ikke må nøye seg med uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg blir det mer jevnbyrdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører.

 

Jon H. Stordrange

Administrerende direktør

NHO Transport

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no