Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Mangel på sjåfører

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 31.07.2017
Adresseavisen hadde 24. juli en reportasje om mangel på bussjåfører i Trondheim, som avisen frykter kan ødelegge for den store kollektivsatsingen i trønderbyen. Avisen fulgte opp det samme temaet på lederplass dagen etter. NHO Transport utdypet problemstillingen i et svarinnlegg i Adresseavisen 28. juli.

Mangel på bussjåfører

Adresseavisen har de siste dagene omtalt det fremtidige behovet for flere bussjåfører i Trondheim. Problematikken ble sist belyst i en  konstruktiv lederartikkel 25. juli.

 

NHO Transport som arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for norske busselskaper er selvsagt svært opptatt av utfordringen med å skaffe 1000 nye sjåfører hvert år frem mot 2030, og foreningens medlemsbedrifter er stolte over å kunne tilby mange nye stillinger med gode lønns- og arbeidsvilkår i et utfordrende arbeidsmarked. Busselskapene møter imidlertid to utfordringer:
 

-Alt for få velger bussjåførdanning som yrkesutdanning på videregående skolenivå. Tidligere var aldersgrensen 21 år for bussertifikat. Dette har imidlertid blitt senket til 18 år for lærlinger etter påtrykk fra NHO Transport, men det er visse begrensinger for sjåfører under 21 år med hensyn til busstørrelse, utstrekk på rute og arbeidstidstid. Denne muligheten er dessverre ikke godt nok kjent, og det er svært viktig at rådgivere på i skolesystemet kjenner og anbefaler denne yrkesutdanningen.
 

-Mange arbeidstakere i aldergruppen 30-50 år ønsker eller må bytte yrke på grunn av omstruktureringer eller nedbemanninger på eksisterende arbeidssted, og bransjen har svært positive erfaringer med rekruttering av kandidater i nevnte situasjon. Denne målgruppen møter imidlertid en stor utfordring i og med at kostnadene ved å ta bussertifikat og det obligatoriske Yrkessjåførkompetansebeviset beløper seg til 100.000 kroner. I tillegg må man belage seg på å være uten inntekt mens utdanningen pågår. Statens Lånekasse for Utdanning gir ikke støtte til denne utdanningen i dag.

 

NHO Transport er imidlertid i en positiv dialog med Kunnskapsdepartementet om en fremtidig Lånekassefinansiering av bussjåførutdanningen, og foreningen håper at dette vil løse seg når statsbudsjettet for 2018 legges frem. Det bør samtidig nevnes at i Hordaland har oppdragsgiverne Hordaland Fylkeskommune og Skyss, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne i form av busselskapene satt i gang et felles prosjekt for å rekruttere flere bussjåfører. Et tilsvarende tiltak bør også vurderes i Trøndelag.

 

Adresseavisens lederartikkel 25. juli har et veldig godt sluttpoeng. Alle liker å bli respektert og få anerkjennelse for den jobben man gjør. Et smil og en kort hilsen fra passasjerene vil bidra til å gjøre sjåføryrket mer attraktivt og dermed lette rekrutteringen til en viktig og samfunnsnyttig funksjon. 

 

Jon H. Stordrange

Administrerende direktør

NHO Transport

 

 

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no