Søk

Du er her:

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Mangelfull rapport om kostnadsutviklingen

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 02.01.2018
Transportøkonomisk Institutt har nylig publisert en rapport med betegnelsen Kostnadsdrivere i kollektivtransporten. Denne er utarbeidet på oppdrag for Kommunenes Sentralforbund. NHO Transport mener at rapporten er mangelfull, og foreningen har dermed i brevs form anmodet Transportøkonomisk Institutt om å vurdere å trekke rapporten tilbake.

Rapporten omhandler all fylkeskommunal persontransport, og NHO Transport har rettet kritikk mot bussdelen av rapporten. Denne gir inntrykk av at det har vært en svært høy kostnadsvekst på operatørnivå de siste årene, men foreningen reagerer på at man kun har analysert bussdriften. Denne er et ledd i en større verdikjede, og det er dermed ikke tatt hensyn til at ansvar, oppgaver og risiko blir flyttet mellom operatør- og bestillerleddet over tid.

- Vi reagerer også på at Transportøkonomisk Institutt ikke har innhentet operatørenes kommentarer til kostnadsutviklingen. En representant for en medlemsbedrift står oppført som "annen bidragsyter", men hans korte kommentarer er ikke synlige i rapporten, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I rapporten hevdes det blant annet at konkurransen om anbudskontraktene har blitt redusert de siste årene. Det påpekes også at mindre anbud gir færre tilbydere.

- Medlemsbedriftene kjenner seg neppe igjen i denne beskrivelsen. I tillegg har vi reagert på at man sammenligner kostnader ved gjentatte anbud uten å ta hensyn til endringer ved ny utlysning. Endringer kan både vært knyttet til materiellkrav og endringer i produksjonsvolum og -struktur, påpeker Stordrange.

I tillegg påpeker NHO Transport at man burde analysert hva oppdragsgiverne kunne ha gjort for å bidra til å redusere kostnadsveksten. I hovedrapporten står også følgende:

"Det har også vært store effektiviseringsgevinster i kollektivtransporten, som har fungert dempende på kostnadsveksten. Mye av dette har skjedd gjennom profesjonalisering i fylkeskommunene, bl.a. gjennom etablering av administrasjonsselskap som Ruter, Skyss, AtB osv."

- Det er mulig at det har vært en effektivisering på oppdragsgivernivå, men det er absolutt ingen analyser i rapporten som understøtter denne påstanden. Vi regner med at Kommunenes Sentralforbund allerede har distribuert rapporten til fylkeskommunene og administrasjonsselskapene. Rapporten kan dermed bli et tema ved fremtidige møter mellom bestillerleddet og bussoperatørene, avslutter Stordrange. 


Les brevet her:

Les rapportene her:
https://www.toi.no/publikasjoner/kostnadsdrivere-i-kollektivtransporten-dokumentasjonsrapport-article34546-8.html

https://www.toi.no/publikasjoner/kostnadsdrivere-i-kollektivtransporten-hovedrapport-article34496-8.html

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no