Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Misvisende om bussbransjen

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 29.08.2017
NRKs omtale av Lånekassefinansiering av bussjåførutdanningen 21. august har blitt etterfulgt av to lengre og identiske kommentarartikler i Dagsavisen 23. august og Rogalands Avis 24. august. Disse inneholder dessverre en del misvisende oppfatninger og påstander om bussbransjens struktur, anbudssystem samt lønns- og arbeidsvilkår.

NHO Transport har dermed valgt å svare på kommentartiklene via en replikk, og denne står på trykk i Dagsavisen i dag. Svaret kan leses nedenfor, og de opprinnelige kommentarartiklene finnes her.
 

Misvisende om buss

Hege Ulstein hadde 23. august en lengre kommentar om bussbransjen. Denne er imidlertid misvisende på viktige punkter:

 

 1. Det hevdes at kollektivruter har blitt flyttet til private leverandører, ofte utenlandske. Det er kun ett utenlandsk busselskap i Norge, og dette er svensk. Norges største busselskap er eid av NSB, og landets tredje største aktør er eid av Oslo Sporveier.
   
 2. Anbud har ikke medført kutt i lønns- og pensjonsvilkårene. Det motsatte er faktisk tilfelle. Partene ble enige om en helt ny tariffavtale i 2007, som har gitt en forholdsvis kraftig vekst i sjåførenes lønn og et kompetanseløft. Bransjen har også en felles pensjonsordning med innskudd på henholdsvis fem og åtte prosent.
   
 3. Det er heller ikke riktig at busstjenester er satt ut på anbud for å sette lønns- og arbeidsvilkår under press. Tvert imot er årsaken at man ønsker bedre tjenester basert på passasjerenes behov. Anbudsprosessene kan imidlertid forbedres via økt bruk av standardisering og bedre fordeling av risiko mellom oppdragsgiver og operatør.
   
 4. Undertegnedes uttalelse om at man kan bidra til å gjøre sjåføryrket mer attraktivt ved å hilse på sjåførene er tatt ut av sin sammenheng. Det er imidlertid et faktum at alle arbeidstakere liker å bli verdsatt og få anerkjennelse for å gjøre en samfunnsnyttig jobb.
   
 5. Det vises til en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet fra 2014. Her utelukkes imidlertid et viktig hovedpoeng, nemlig at et stort flertall av bussjåførene sier at de trives i jobben. Når sjåførene eksempelvis oppgir at de føler økt stress, kan dette like godt skyldes redusert fremkommelighet for bussen som selve anbudssystemet.

 

Undertegnede trodde faktisk at Dagsavisen var opptatt av sysselsetting, og skribenten burde dermed være glad for at bussbransjen kan tilby 1.000 nye jobber hvert år fremover. I tillegg burde avisen vise større engasjement på miljøsiden og faktisk være fornøyd med at utslippene reduseres ved at flere reiser med buss i stedet for privatbil.  
 

Jon H. Stordrange
Administrerende direktør
NHO Transport

 

 

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no