Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Nyheter
  • > Ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet nærmer seg

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet nærmer seg

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 20.11.2017
I samarbeid med sentrale trafikksikkerhetsaktører, har Statens vegvesen sendt på høring utkast til ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Tiltaksplanen vil gjelde for perioden 2018-2021.

NHO Transport anser tiltaksplanen som grundig, relevant og helhetlig. Tiltaksplanen konkretiserer ulike tiltak som skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde, samt nå målene som er satt i Nasjonal transportplan.

Foreningen understreker støtte til oppfølgingstiltak NHO Transport står oppført for. Dette gjelder presisering av lov- og regelverk for bruk av alkolås, og en strengere oppfølgning av dette. I tillegg skal det i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund settes fokus på beltebruk blant sjåfører av tunge kjøretøy.

NHO Transport merker seg at tiltaksplanen i større grad burde arbeide målrettet mot gruppen av utenlandske tunge kjøretøy, for en mer helhetlig tilnærming til trafikksikkerhet i dette segmentet.

Les vår uttalelse her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no