Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Vel  80 deltagere var samlet på seminaret med tema
Vel 80 deltagere var samlet på seminaret med tema "Hva betyr Nasjonal transportplan, regionreformen og klimamålene for kollektivtrafikken?" Foto: Marit Grøttheim.

Ny rapport presentert på NHO Transports seminar

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 21.06.2017
En forsmak på den helt ferske TØI-rapporten ”Klima og miljøvennlig transport frem mot 2025” var et hovedpunkt under NHO Transports fagseminar 14. juni.

For å nå målene om null-utslippsamfunnet må ny klimavennlig kjøretøyteknologi tas i bruk, og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra NHO Transport vurdert fordeler, ulemper og potensiale ved ulike kjøretøyteknologier. Rapporten inneholder analyse av de mulige teknologiske løsningene for bussdrift.

Les rapporten her:

 

Beste løsning – med det vi vet i dag

Forsker Rolf Hagman presenterte resultatene for rundt 80 seminardeltakere. Med perspektiv fram til 2025 beskrives el-drift som velegnet for bybusser, mens hybrid/ladbar el-hybrid og dieselmotor med Euro 6 og biodrivstoff beskrives som velegnete alternativer for regional og turbusser. Samtidig var Hagman tydelig på at det finnes usikkerhetsmomenter, da mye av dette fortsatt er ung teknologi, så det kan derfor være klokt å gå litt forsiktig fram og se hvordan ting utvikler seg.

 

Sett fra Stortinget

– Vi må vite at teknologien holder det den lover, sa Nicolai Astrup (H), leder av Stortingets transport og kommunikasjonskomite. Han brukte Euro 6- motoren som eksempel. Den fungerer godt for tunge kjøretøy, men som han beskrev som en katastrofe for privatbil – med langt dårligere effekt, og stor sprik mellom reelle utslipp og hva fabrikantene oppgir. Astrup hadde likevel tro på at den teknologiske utviklingen vil bringe oss nærmere nullutslippsmålet raskere enn vi til nå har forventet, og mente aktørene viser evne og vilje til å prøve ut de nye mulighetene.

I debatten kom det opp spørsmål om finansiering av skiftet til ny teknologi. Det vil blant annet gjelde økt utskiftingstakt som kan medføre utfasing av nesten nytt materiell, bygging av og eierskap til infrastruktur for drift med flere typer drivstoff, og risikoen ved å ta i bruk ny og lite utprøvd teknologi. Konsekvensene kan bli uforutsette kostnader og driftsproblemer. Hvem skal ta regningen?

Noen innlegg og kommentarer var preget av at det er valgår. I tillegg til å gi et bilde av hvilke utfordringer Nasjonal transportplan og regionreformen gir kommunene, påpekte Jonni H. Solsvik, talsperson for kommunenes sentralforbund, at kommunene er spesialister i å takle befolkningens økte forventninger basert på valgløfter.

 

En del av løsningen

Operatørene er positive til å bidra til klimamålene. Arne Veggeland i Nettbuss uttrykte at det er inspirerende at kollektivtrafikken er blitt en del av løsningen. Samtidig manet Roger Harkestad i Tide til litt nøkternhet: – Vi må huske at viktigste virkemiddel er at folk velger buss fremfor bil. Det er viktig å ikke gå for raskt frem så svakheter med ny teknologi fører til et dårligere tilbud.

 

Presentasjoner fra seminaret:

Kollektivtrafikkens bidrag til å nå klimamålene
Nikolai Astrup (H), leder Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget

Hva gir best mulig klima og miljø for pengene? En analyse av biodrivstoff og elbusser
Rolf Hagman, forsker Transportøkonomisk institutt (TØI)

Nasjonal transportplan 2018-2029 og aktualitet for kollektivtrafikken
Åse Nossum, seniorrådgiver Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplans og regionreformens betydning for lokal og regional kollektivtrafikk
Jonni H Solsvik, medlem av hovedstyret til KS

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no