Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Fra høyre: Ingunn O. Ellis og Maria Amundsen fra Urbanet Analyse AS overleverer rapporten ”Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten” til Jofri Lunde i NHO Transport. Foto: Marit Grøttheim
Fra høyre: Ingunn O. Ellis og Maria Amundsen fra Urbanet Analyse AS overleverer rapporten ”Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten” til Jofri Lunde i NHO Transport. Foto: Marit Grøttheim

Ny rapport: Vi trenger 14.000 nye bussjåfører

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 17.01.2017
Innen 2030 må det rekrutteres opp mot 14.000 nye bussjåfører for å dekke transportbehovet når man regner inn naturlig avgang, befolkningsvekst og økt satsing på kollektivtransport. Det er fasiten fra en ny rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på oppdrag fra NHO Transport.

Rapporten ”Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten” ble lagt fram av prosjektleder Ingunn O. Ellis for et fullsatt auditorium i Næringslivets hus mandag 16. januar. NHO Transport har ønsket et best mulig dokumentert grunnlag for å tallfeste behovet for bussjåfører i dag og de nærmeste 15 årene.

Som en del av arbeidet har Urbanet Analyse gjennomført to spørreundersøkelser blant NHO Transports medlemsbedrifter med formål å kartlegge dagens sjåførstatus og bransjens erfaringer med rekruttering av bussjåfører de siste årene.  

 

Hovedfunnet er at det vil være et stort behov for bussjåfører i framtiden

  • Bussjåføryrket domineres av eldre menn, to av tre er over 50 år og kun fem prosent er under 32 år. Det betyr at det vil bli en kraftig pensjonsavgang i nær framtid.
  • Forventet befolkningsvekst vil medføre økt etterspørsel etter kollektivtransport.
  • Hvis det politiske nullvekstmålet om at all vekst i reisebehovet i byene skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk skal oppfylles, vil det kreve en kraftig utvidelse av kollektivtilbudet.

Med en samlet virkemiddelpakke med både restriksjoner og positive virkemidler for nullvekstmålet betyr dette at det trenges 1.000 nye bussjåfører årlig – til sammen 14.000 fram mot 2030.

– Bransjen kan tilby jobb til rundt 1000 nye dyktige bussjåfører årlig. Dette er et viktig budskap til unge som skal velge utdanning, og til voksne kandidater som ønsker omskolering eller annet yrke, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

 

Ny teknologi har liten betydning for sjåførbehovet

Selvkjørende busser testes allerede ut i flere norske byer, og betydningen av ny teknologi er berørt i den nasjonale analysen av sjåførbehovet. Foreløpig er dette mest aktuelt for små matebusser inn mot et kapasitetssterkt kollektivsystem. Dersom 10 prosent av bussene blir selvkjørende vil det redusere det estimerte sjåførbehovet med kun 1.000 sjåfører fram mot 2030.

UA-rapport 88/2016: Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten. Ingunn Opheim Ellis, Maria Amundsen, Mari Betanzo.

Presentasjon av rapporten

www.urbanet.no

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no