Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Obligatorisk alkolås for buss i 2018

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 14.03.2017
Statens vegvesen har sendt forslag til lovbestemmelse og tilhørende forskrift om innføring av alkolås på høring. Påbudet vil i første omgang gjelde ordinære busser og minibusser, kategori M2 og M3. Kravet vil sannsynligvis tre i kraft i andre halvår 2018.

Stortingets vedtak om utredning av obligatorisk alkollås av 02.06.15 forutsatte at påbudet skulle gjelde for alle kjøretøy benyttet ved persontransport mot vederlag, men Statens Vegvesen har i denne omgang ikke inkludert personbiler benyttet til drosjevirksomhet. Dette bør etter Vegvesenets mening utsettes til det finnes gode og sikre metoder for montering av alkolås i personbiler. Dette vil komme som en del av et nytt typegodkjenningsdirektiv.  

 

To års frist

Krav om alkolås på nye busser vil ikke medføre store ekstrakostnader, men Oslo Economics har i sin samfunnsøkonomiske analyse av tiltaket lagt til grunn at det koster i underkant av kroner 10.000 for en alkolås beregnet for ettermontering. I tillegg kommer kroner 3.000 til installasjon og kroner 1.500 til årlig service. Det finnes i underkant av 16.000 busser og minibusser i Norge, men noen av disse har allerede alkolås. Det er imidlertid rimelig å anslå at etterinstallasjon i alle busser vil koste rundt 195 millioner kroner.

Les OE-rapporten her: Samfunnsøkonomisk analyse av innføring av alcolås på all persontransport mot vederlag på veg i Norge

– Statens Vegvesen har foreslått at det gis en overgangsperiode på to år fra forskriften trer i kraft og frem til alle busser skal ha fabrikkmontert eller etterinstallert alkolås. Oslo Economics har foreslått en periode på fem år. To år er etter vår mening for kort tid, og en slik frist må håndheves med en viss fleksibilitet. Det er dårlig samfunnsøkonomi å investere kr 13.000 på en reservebuss, som uansett skal tas ut av trafikk to måneder etter at to-års fristen utløper, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han er også skuffet over at det ikke settes krav om alkolås i utenlandske turbiler. – Man kan neppe sette krav om alkolås for turbiler i internasjonal transport, men det burde være et krav hvis man skal ta nasjonale oppdrag basert på EUs kabotasjeregler, hevder Stordrange.

 

Ikke grunnlag for promilledom

Det foreslås også at installasjon og service på alkolåser skal utføres av spesialverksteder, som betegnes som alkolåsverksteder. Disse skal godkjennes av Statens vegvesen og vil bli underlagt en omfattende kontroll og oppfølging. Kontroll med hensyn til etterlevelse av påbudet vil hovedsakelig skje via veikontroller, og eventuelle sanksjoner vil bli rettet mot transportselskapet.

Statens Vegvesen fastslår også at blokkering av kjøretøyets startfunksjoner på grunn av utslag i alkolås ikke vil være tilstrekkelig for bruk i en eventuell straffesak. Det hevdes også at det ikke er ulovlig å starte en motorvogn med promille så lenge man ikke har tenkt å kjøre. – For arbeidsgivers del blir spørsmålet hva man skal gjøre hvis en sjåfør har kjørt til bussanlegget med egen privatbil og så får alkolåsblokkering. Da har vedkommende med all sannsynlighet allerede kjørt med ulovlig promille, sier Stordrange.

 

Positive erfaringer

I den samfunnsøkonomiske analysen fra Oslo Economics slås det fast at man ikke har store problemer med promille blant yrkessjåfører, og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved obligatorisk alkolås er avhengig av hvor omfattende man forutsetter at problemet er.  – Noen busselskaper har allerede positive erfaringer med alkolås. Det er særdeles få sjåfører som så langt har blitt stoppet av alkolåsene, opplyser Stordrange.

Høringsfristen er satt til 9. juni, og alle er velkomne til å sende sine synspunkter til NHO Transport innen 1. juni. Forslaget til lovendring og forskrift er også sendt ESA. – Nødvendige lovendringer og forskriftsfastsettelse kan nok gjøres i løpet av høsten, men Statens Vegvesen anbefaler at det går seks måneder fra vedtak til iverksettelse. Det er dermed rimelig å anta at forskriften vil tre i kraft tidligst per 1. juli 2018, avslutter Stordrange.

Se alle høringsdokumenter her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no