Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Opptrapping av omsetningskravet

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 23.08.2017
Budsjettavtalen mellom dagens regjerings- og samarbeidspartier fra desember i fjor medførte at omsetningskravet for biodrivstoff økte til syv prosent fra og med 2017. Samtidig ble det avtalt en opptrappingsplan til 20 prosent i 2020. Denne opptrappingsplanen og eventuell tilslutning til ILUC-direktivet er nå på høring. ILUC-direktivet fastsetter blant annet hva som kan klassifiseres som henholdsvis ordinært og avansert biodrivstoff.

Det skalte omsetningskravet tilsier hvor stor andel biodrivstoff skal utgjøre av alt drivstoff solgt i Norge i løpet av en viss periode. Økningen i omsetningskravet per 01.01.17, planer om ytterligere opptrapping av kravet til 20 prosent og omklassifisering av PFAD har ført til mangel på biodrivstoff og et sterkt prispress de siste åtte måneder. Denne problemstillingen har NHO Transport og øvrige transportrelaterte bransjeforeninger tatt opp med ulike politikere ved flere anledninger.

 

Klima- og Miljødepartementet har imidlertid nå sendt en konkret opptrappingsplan på høring, og det foreslås at omsetningskravet økes til åtte prosent allerede 01.10.17 og videre til 10 prosent per 01.01.18. Det skal så heves til 12 prosent i 2019 og videre til 20 prosent i 2020. Bruk av avansert biodiesel vil fortsatt telle dobbelt, og det såkalte ILUC-direktivet setter klare krav til klassifisering som avansert biodrivstoff.

 

Departementet har lagt opp til en to-delt høringsrunde og ville dermed allerede innen 22.08.17 ha tilbakemeldinger på forslag om opptrapping til åtte prosent per 0.10.17 og 10 prosent ved det kommende nyttårsskiftet. NHO Transport har svart på dette ved å beskrive behovet og fordelene ved å få kanalisert nok biodrivstoff til buss- og godssektoren. Ambisjonsnivået per 01.10.17 og 01.01.18 bør dermed senkes for å sikre buss- og godssektoren tilstrekkelige leveranser til en akseptabel pris. Samtidig etterlyses mer offensive og konkrete tiltak eller incitaments for raskt å få opp biodieselproduksjonen i Norge. Høringssvaret kan du lese her.

 

Fristen for å kommentere opptrappingsplanen og eventuelle ILUC-tilslutning er satt til 03.10.17. NHO Transport vil samarbeide med øvrige deler av NHO om et lengre og mer utfyllende høringssvar innen nevnte frist. Hvis noen av medlemsbedriftene har innspill eller synspunkter for bruk i dette arbeidet, er det bare å ta kontakt.

 

Klima- og miljødepartementets høringsbrev og -notat kan leses her:

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-produktforskriften/id2564514/

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no