Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Positive signaler i Nasjonal transportplan

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 05.04.2017
Regjeringen la i dag frem Stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan for 2018 til 2029. Denne inneholder en sterk satsing på utbygging og vedlikehold av vei og jernbane. Meldingen gir også positive signaler med hensyn til regional og lokal kollektivtrafikk, men disse er lite konkrete og forpliktende.

Stortingsmeldingen  erkjenner at det er behov for økte tilskudd til drift av lokal kollektivtransport hvis man skal nå politisk mål om at all økning i reisebehovet i de største byene skal dekkes via kollektivtrafikktrafikk, sykkel og gange. Mens fylkeskommunene i dag bruker 20 milliarder på kollektivtrafikk, er det ifølge estimater fra fylkeskommunene behov for å øke budsjettene med syv milliarder i året i gjennomsnitt. En egen Byutredning skal gi et mer eksakt kostnadsanslag. 

Les Nasjonal transportplan 2018–2029 her

– Den såkalte Byutredningen skal være klar allerede inneværende år, og det forutsettes at Belønningsordningen kan benyttes til drift inntil mer eksakte planer blir lagt på bakgrunn av Byutredningen. Det åpnes for at midler kan gis som økte rammetilskudd eller øremerkede tilskudd til fylkeskommunene. I tillegg kan midler til drift også inngå i fremtidige Byutviklingsavtaler, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 

Egen handlingsplan

Nasjonal transportplan vi også denne gangen bli fulgt opp med en egen handlingsplan for kollektivtrafikken. Denne vil forhåpentligvis foreligge i løpet av høsten.

– Det er også positivt at behovet for økt fremkommelighet for kollektivtrafikken blir understreket, og på dette feltet kjenner vi igjen alle de gode argumentene. Planen er imidlertid lite konkret med hensyn til tiltak så disse må konkretiseres i Byutredningen og handlingsplanen for kollektivtrafikk, sier Stordrange.

 

Liberal ekspressbusspolitikk

Ekspressbussene har blitt tilgodesett med et lite kapitel i stortingsmeldingen. Her blir det fastslått at "regjeringen vil legge til grunn en liberal politikk for kommersielle fylkeskryssende bussruter – ekspressbusser".

– Det skal bli spennende å høre hva dagens regjering legger i dette utsagnet. Forhåpentligvis vil man liberalisere ved å oppheve fylkeskommunenes behovsprøving og dermed tillate at man kan operere fritt på tvers av fylkesgrenser og kunne ta hånd om fylkesinterne reiser, sier Stordrange.

Stortinget skal etter planen behandle stortingsmeldingen 16. juni. Frem til da skal saken til grundig gjennomgang i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite.

– NHO Transport vil følge opp politikerne frem mot stortingsbehandlingen for å få konkretisert de positive signalene i stortingsmeldingen. I tillegg vil foreningen i etterkant av stortingsbehandlingen jobbe aktivt med innspill til Byutredningen og handlingsplanen for kollektivtrafikk, avslutter Stordrange.

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no