Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Regionreformen påvirker kollektivtrafikken

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 03.05.2017
Det er en god løsning at folkevalgte regioner har ansvaret for lokal og regional kollektivtrafikk. Samtidig må yrkestransport-regelverket tilpasses slik at reformene ikke får negative konsekvenser for ekspressbusstilbudet. Det var NHO Transports hovedbudskap under stortingshøringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen 2. mai hvor kommunereform, regionreform og tilhørende lovendringer var tema.

NHO Transport støtter forslaget om fylkessammenslåinger.
– Regionreformen kan gi synergier for areal- og transportpolitikken og rasjonell utvikling av kollektivtilbudet. Den muliggjør dessuten effektivisering og profesjonalisering av innkjøpene for persontransporttjenester, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Les høringsnotatet til NHO Transport

Reformene kan gi utilsiktede konsekvenser for det regionale ekspressbusstilbudet siden fylkeskommunene setter vilkår for rutetilbudet innenfor egne grenser. Det taper i så fall kunder, distrikter, miljøet og skattebetalere på. NHO Transport oppfordret komiteen til å gjøre tilpasninger i yrkestransportregelverket.

– Ekspressbussene bør få lov til å ta på og sette av passasjerer innad i et fylke eller en region, noe som gjør det nødvendig å oppheve den lokale behovsprøvingen. Fylkeskommunene og fremtidige regioner bør benytte eksisterende ekspressbussruter til å supplere lokalt transporttilbud istedenfor å opprette egne konkurrerende ruter, sier Lunde.

Regjeringen foreslår at kommunene kan overta ansvaret for kollektivtrafikken. Flere av organisasjonene som deltok under høringen 2. mai var negative til dette forslaget. NHO Transport påpekte at kriteriene for et eventuelt kommunalt ansvar bør skjerpes. Overføringen bør ikke medføre suboptimalisering av kollektivtilbudet eller økt offentlig administrasjon.

Les mer om reformene på Kommunal og moderniseringsdepartementets nettside

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no