Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Nyheter
  • > Regjeringen vil endre ansvaret for kollektivtilbudet

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Regjeringen vil endre ansvaret for kollektivtilbudet

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 05.04.2017
Storbyene kan overta ansvaret for kollektivtrafikken fra fylkeskommunene etter gitte kriterier. Det er et av forslagene kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Regjeringen la 5. april frem tre proposisjoner i forbindelse med kommune- og regionreformen. Forslagene innebærer en styrking av kommunenes oppgaver, deriblant å kunne få ansvaret for lokal kollektivtrafikk.

-NHO Transport er skeptisk til dette forslaget selv om kriteriene for kommunene er strenge. Ansvaret for kollektivtrafikk er allerede svært fragmentert, og en ytterligere oppsplitting kan medføre suboptimalisering av kollektivtilbudet og splitting av offentlig bestillerkompetanse, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport. 

Regjeringen har også foreslått flere fylkessammenslåinger i regionreformen. NHO Transport deltok på stortingshøringen i regionreformen i mai 2016 og argumenterte for løsningen med 10-12 folkevalgte regioner. Det kan gi bedre kollektivtilbud, mer profesjonelle anskaffelser og gjøre det lettere å samordne virkemidlene for areal og transport. 

-Det er også positivt at Sanner har foreslått et eget hovedstadsråd for å koordinere areal- og transportutfordringene på Østlandet, sier Lunde.

Les mer om reformene på departementets nettside.

Se også lovforslag, Prop. 91 L, om overføring av ansvar for kollektivtransport.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no