Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Sjåførbehovet øker med selvkjørende busser

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 29.06.2017
Aftenposten hadde 25. juni et større oppslag om et prøveprosjekt med selvkjørende busser i Oslo. I artikkelen ble mange ulike aspekter ved fremtidig bruk av selvkjørende mini-busser for å frakte passasjerer fra boligområder til hovedfartsårer beskrevet, men NHO Transport påpeker, i et innlegg i dagens avis, at mulige konsekvenser for sjåføryrket ikke er berørt.

Ruter planlegger et prøveprosjekt med 10 til 20 selvkjørende mini-busser i et avgrenset boligområde i Oslo eller Akershus med oppstart i mars neste år. Driften vil bli satt ut på anbud, og hensikten er å kunne forflytte passasjerer fra dørstokken hjemme og til nærmeste bussholdeplass, t-banestasjon eller trikkestopp. Dette skal gjøre bruk av kollektivtrafikken mer attraktiv og dermed bidra til å redusere privatbilismen.

Artikkelen berører ikke konsekvenser for sjåførene. Den kan imidlertid etterlate et inntrykk av at behovet for sjåfører blir mindre i fremtiden.

– Det motsatte er faktisk tilfellet, og for NHO Transport er det viktig å fremheve behovet for flere sjåfører de kommende årene. Man kan dermed trygt velge bussjåføryrket som ungdom eller hvis man midt i sin yrkeskarriere vil eller må bytte jobb, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les Aftenpostens artikkel her: Oslo får utslippsfrie selvkjørende busser i 2018

 

Svar-innlegget kan du lese her:

Hva med sjåførene?

Aftenposten har 25.06.17 en interessant artikkel om forsøk med selvkjørende mini-busser i Oslo. De nye bussenes konsekvenser for sjåføryrket sies det imidlertid lite om.

Det er selvsagt mest nærliggende å anta at de nye bussene vil redusere behovet for sjåfører de kommende årene, men det motsatte er faktisk tilfelle av tre årsaker:

  • De nye minibussene vil brukes til å "mate" passasjerer inn til de tunge kollektivårene, som består av større busser eller ulike baneløsninger. Dette vil gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv, gi flere passasjerer på dagens ruter og dermed skape behov for å øke kapasiteten i form av flere busser.
  • 21 prosent av dagens bussjåfører er i dag 62 år eller eldre og skal dermed ut i pensjon de kommende årene. Ifølge Urbanet Analyse vil det trengs bortimot 4000 nye sjåfører for å erstatte disse i årene fremover.   
  • Flere flytter til de større byene, og ifølge Klimamålet og Nasjonal transportplan skal all vekst i reisebehovet i de større byene tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Urbanet Analyse AS har estimert at det trengs ytterligere 8.500 flere sjåfører for å nå skisserte målsetning i 2030.

Sjåførenes arbeidsdag vil selvsagt kunne endres etter hvert som ny teknologi tas i bruk. Man kan imidlertid trygt velge bussjåføryrket uten å være redd for at funksjonen blir bort de kommende år. Dette gjelder både for ungdom på videregående nivå og for voksne med ønsker og behov for å bytte jobb midt i sin yrkeskarriere.

Jon H. Stordrange
Administrerende direktør
NHO Transport

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no